Kool noolTutvustus noolVisioon. Missioon. Põhiväärtused

Trükitav versioon

VISIOON

Tartu Waldorfgümnaasium on usaldusväärne ja jätkusuutlik, koostööle orienteeritud ja üksmeelselt tegutsev kool, kus on ühendatud waldorfpedagoogika ideed, õpetajate pedagoogiline tarkus ja lapsevanemate kogemused erinevatelt elualadelt.
MISSIOON

Õppides südamega mõtlema ning üksmeelselt tegutsema, aitame luua paremat, ilusamat ja õiglasemat maailma. Loome parimad võimalused iseseisvate, sotsiaalselt julgete, emotsionaalselt küpsete ja õppimisvõimeliste inimeste arenguks.

 

PÕHIVÄÄRTUSED

  • Usaldus ‒ usaldus ja eneseusaldus on sotsiaalse tuleviku alus.

  • Koostöö ‒ elada koos ja mõista üksteist.

  • Terviklikkus ‒ majanduslik, juriidiline ja pedagoogiline kooskõla kooli tegevuses