Koolielu noolÕppenõukogu

Trükitav versioon

2017/2018 õppeaasta õppenõukogu koosolekute toimumise ajad ja põhiteemad:

05.10.2017      muudatused kooli kodukorras ja hindamisjuhendis
26.10.2017      sisehindamisaruanne
15.02.2018      õpilaste koolieksami valikute kinnitamine
12.04.2018      lõpueksamite korralduslikud küsimused
31.05.2018      uued õpilased (1. klassid, 10. klass)
14.06.2018      klasside lõpetamine (v.a lõpuklassid), lõppeva õppeaasta analüüs
18.06.2018      9. ja 12. klassi lõpetamine
30.08.2018      2018-2019 üldtööplaani kinnitamine