Kool noolÕppenõukogu

Trükitav versioon

2018/2019 õppeaasta õppenõukogu koosolekute toimumise ajad ja põhiteemad:


11.04.2019      lõpueksamite korralduslikud küsimused

30.05.2019      uued õpilased (1. klassid, 10. klass)

13.06.2019      klasside lõpetamine (v.a lõpuklassid), lõppeva õppeaasta analüüs

17.06.2019      9. ja 12. klassi lõpetamine

30.08.2019      2019-2020 üldtööplaani kinnitamine