Kool noolTeated noolJuhised COVID-19 viiruse leviku ennetamiseks TWGs

Trükitav versioon

Juhised COVID-19 viiruse leviku ennetamiseks TWGs

COVID-19 viiruse leviku ennetamisel lähtub Tartu Waldorfgümnaasium oma töökorralduses Vabariigi Valitsuse, Tartu Linnavalitsuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti korraldustest.

 

1. Põhireeglid

 • Haige õpilane peab jääma koju!
 • Kui õpilasel on köha vm haigustunnused, siis otsustab COVID-19 testi tegemise vajaduse üle perearst. Ka tagasi kooli tulekuks annab loa perearst. Õpetajatel puudub pädevus teha meditsiinilisi otsuseid ning koolil ei ole seaduslikku alust nõuda COVID-19 testi tegemist õpilastelt, lapsevanematelt ega töötajatelt. 
 • Koolipäeva jooksul haigestunud õpilane saadetakse kohe koju. 
 • Vanematel ja külalistel  tuleb koolimajas liikumist vältida. Koolimajja  sisenemisel tuleb kasutada kaitsemaske ning desinfitseerida käed.
 • Kui õpilane, lapsevanem või õpetaja on arvatavasti lähikontaktne või on suunatud tegema COVID-19 testi, siis kuni testitulemuste saabumiseni õpilane, õpetaja ega lapsevanem koolimajja tulla ei tohi.
 • Kui haigestunud õpilasel kahtlustakse COVID-19, siis jääb kogu klass (koos lähikontaktsete õpetajatega) kohe koju.
 • Kui lapsevanem või õpilane on saanud positiivse COVID-19 testi vastuse, siis kõik selle pere liikmed loetakse lähikontaktseteks ning kogu pere peab 14 päevaks koju karantiini jääma. 
 • Kui õpilase lähikontaktne sai  COVID-19 diagnoosi ning õpilane oli koolis haigustunnustega, siis kõik õpilasega lähikontaktis olnud jäävad vähemalt 14 päevaks distantsõppele. Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed on vähemalt 15 min vältel teineteisele lähemal kui 2 m. Kindlasti loetakse lähikontaktseteks samas klassiruumis istunud, nt üks klass ja selle õpetajad (ka siis, kui on hoitud 2 m vahet). Koju peavad jääma ka haigestunud laste õed-vennad. Õdede-vendade klassid võivad jätkata kontaktõpet koolis.
 • Kui õpilase COVID-19 test on positiivne, siis jääb klass vähemalt 14 päevaks distantsõppele, kui õpilase COVID-19 test on negatiivne, võivad teised õpilased jätkata kontaktõpet koolis. Õpilane saab kooli tulla siis, kui perearst on selleks loa andnud.
 • Kui lapsevanem saabub välismaalt ja peab jääma eneseisolatsiooni, kuid tal ei ole haigustunnuseid (või tema COVID-19 test on negatiivne), võib laps tulla kooli. Alates 1. septembrist saab riiki sisenedes teha COVID-19 testi. Kui lapsevanema test osutub positiivseks, võtab Terviseamet juhtimise üle ning kool hakkab lähtuma Terviseameti nõuetest. 
 • Soovitame õpilasel kasutada  ühistranspordile lisaks alternatiive (jala, rattaga, autoga). Kui peab tulema ühistranspordiga, soovitame kanda bussis maski, ka uue koroonaäpi “Hoia” kasutamine on soovitatav.
 • Üle 12- õpilastel ja õpetajatel on soovitav kanda koolis kaitsemaski või visiiri.
 • Ruume puhastatakse ja desinfitseeritakse vastavalt Terviseameti soovitustele ning tuulutatakse regulaarselt.

 

2. Koolielu korraldamine

 • Õppetöö korraldamisel lähtume õpilaste hajutamise nõudest: õpilased on nii koridoris, garderoobis, sööklas vaid oma klassiga ning kontakte teiste klasside õpilastega tuleb vältida.
 • Õpetajad jäävad ühe klassi piires jääma samaks, st haigestunut õpetajat võib asendada ainult selles klassis tunde andev õpetaja.
 • Kui klassiõpetaja haigestub, kuid tema COVID-19 test on negatiivne, leitakse esimesel võimalusel sobiv asendaja, seni on klass distantsõppel.
 • Kui klassiõpetaja haigestub ja tema COVID-19 test on positiivne, jääb kogu klass vähemalt 14 päevaks distantsõppele.
 • Kätlemist (tunni alguses ega muidu) ei toimu.
 • Kooritunde ei toimu.
 • Kõik õpilased lähevad vahetunnis õue.
 • Ruume tuulutakse iga vahetund.
 • Liikumistunnid toimuvad õues.
 • Pikapäevarühmas on ainult I klasside õpilased, et vältida lähikontakte eri klasside vahel. 
 • Klassides ja üldkasutatavates on käte pesemiseks ja desifintseerimiseks vahendid olemas
 • Vanemal on õigus jätta õpilane oma soovil koju ka tervena. Sellisel juhul vastutab õpilase õppetöö läbiviimise ja tulemuste eest lapsevanem. See ei ole distantsõpe ega koduõpe, vaid uus ajutine õppevorm, mida võime nimetada  lühiajaliseks kodus õppimiseks. Sellise õppevormi minimaalne pikkus on kaks nädalat ning õpilase kojujäämine toimub lapsevanema avalduse alusel ja tuleb õpetajatega eelnevalt kokku leppida. 

 

3. Info liikumine

 • COVID-19 ennetusabinõude koordineerimisega TWGs tegeleb internkolleegium. Kui olukord Tartus peaks viiruse leviku tõttu kriitilisemaks muutuma, taastatakse iganädalased  internkolleegiumi ja juhatuse ühiskoosolekud. Küsimusi ja ettepanekuid ootame aadressile internk[ät]waldorfkool.info
 • Positiivsest COVID-19 testiproovist TWG õpilase või tema lähikontaktsete seas tuleb viivitamatult teavitada kooli juhatajat (juhataja[ät]waldorfkool.info või telefonil 5349 7313).
 • Palume oma klassi klassiõpetajale teada anda, kui laps kuulub riskirühma (kroonilised haigustega) ja mida on perearst soovitanud lapse ohutuse tagamiseks koolis teha.

 

4. Kooli sulgemine viiruse leviku tõkestamiseks

Epideemia korral koolide sulgemisel lähtutakse epidemioloogilisest olukorrast nii riigis kui ka konkreetses omavalitsuses.

Kooli sulgemise saab otsustada:

 • Terviseamet, kes „Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse” alusel saab viiruse leviku kohta laekuvate andmete põhjal otsustada nakkushaiguse epideemilisest levikust tuleneva ohu üle ja teha kohaliku omavalitsuse üksusele ettepaneku koole ning laste- ja hoolekandeasutusi ajutiselt sulgeda ning nõuda asutuste desinfektsiooni.
 • Kooli pidaja, kes võib asutuse sulgeda, kooskõlastades oma tegevuse Terviseametiga. Arvatava nakkusohu vältimiseks võib piisata ka koolihoone sulgemisest vaid mõneks päevaks või ühe klassi mõneks päevaks koju jätmisest.Teised teated: