Kool noolTeated noolJuhised COVID-19 viiruse leviku ennetamiseks TWGs

Trükitav versioon

COVID-19 ennetusabinõude koordineerimisega TWGs tegeleb internkolleegium. Teie küsimusi ja ettepanekuid ootame aadressil internk[ät]waldorfkool.info. Lähtume oma töökorralduses Vabariigi Valitsuse, Tartu Linnavalitsuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti suunistest.

Haridus- ja Teadusministeeriumi koolidele saadetud esialgsete juhistega uueks õppeaastaks saate tutvuda SIIN.


Peamised muudatused võrreldes eelmise aastaga:

1. COVID-19 lähikontaktsete karantiini jäämise korda on lihtsustatud.

  • Positiivse COVID-19 diagnoosi saanud TWG õpilasest palume teavitada kooli juhatajat (5349 7313 või juhataja[ät]waldorfkool.info). Veel ei ole selge, kuidas Terviseamet koolidele COVID-19 positiivsete õpilaste andmeid edastama hakkab, seega palume teie, lapsevanemate abi, et info võimalikult ruttu kool jõuaks.
  • Kui COVID-19 nakkus on saadud koolist, ei pea nakatunud õpilase lähikontaktsetena sel õppeaastal enam karantiini jääma need haigustunnusteta õpilased, kes on alla 12-aastased, täielikult vaktsineeritud või COVID-19 läbi põdenud.
  • Üle 12-aastased vaktsineerimata õpilased peavad lähikontakti korral tegema kooliõe juures kõigepealt kiirtesti ning 72 tunni möödudes PCR-testi (kasutame kurguloputusvedelikuga teste). Kui mõlema testi tulemus on negatiivne, ei pea õpilane karantiini jääma. Kahe testi vahel, kui esimese testi tulemus on negatiivne ja laps on terve, võib õpilane koolis edasi käia, kuid huviharidusest jm koolivälistest ühistegevustest osa võtta ei tohi.
  • Endiselt peavad lähikontaktsena karantiini jääma kõik haigustunnustega õpilased, positiivse kiirtesti ja/või PCR-testi tulemuse saanud õpilased ning õpilased, kes keelduvad lähikontaktsena testimisest.
  • Kui nakatumine on toimunud väljaspool kooli, tuleb nakatunud õpilasel tavapärases korras karantiini jääda. Klassikaaslased saavad õppetööd jätkata koolis.
  • SIIN  on kirjaliku loa vorm, mille palume täita lapsevanematel, kes lubavad oma last vajadusel koolis testida. Testi tegemise loa palume saata digiallkirjastatuna aadressile kontakt[ät]waldorfkool.info või tuua paberkandjal kooli büroosse. NB! Ilma lapsevanema kirjaliku nõusolekuta õpilastele koolis kiirteste ei tehta.
  • Vaktsineerimata ja testimata üle 12 aasta vanused õpilased peavad lähikontakti korral kohe karantiini jääma ka juhul, kui neil puuduvad haigustunnused.
  • Teavitame vanemaid kohe, kui klassis on nakkuskahtlus, et saaksime õpilastele kiirtesti teha. Vastav teade saadetakse vanemale nii e-kirja kui ka SMS-iga.

2. Distantsõpet õpilaste hajutamise eesmärgil sel õppeaastal põhikooli I ja II kooliastmele ega täiendavat tuge vajavatele õpilastele ei rakendata.

  • Kui õpilane haigestunud, siis tuleb ennast ravida ning koolitöö peab ootama, kuni laps on terveks saanud.
  • Koolil ei ole kohustust korraldada karantiini jäänud õpilastele hübriidõpet või distantsõpet. Õpetajad võivad seda võimalust siiski pakkuda, samuti anda karantiinis olevale tervele õpilasele iseseisvaid õpiülesandeid. Karantiinis oleva õpilase õppetöösse kaasamise võimaluste ja vajaduste üle otsustab iga õpetaja oma aines ise. Voogõpet, mis on nii HTMi uuringute kohaselt ebaefektiivne, TWGs kuni 8. klassini ei korraldata; ülaastmes on selle võimaldamine õpetaja otsus.

Eelmisest õppeaastat jäävad kehtima juba tuttavad reeglid:

  • Mis tahes haigustunnuste korral tuleb õpilasel (ka vaktsineeritul) jääda koju ja võtta ühendust oma perearstiga. Kui õpilasel on allergiline nohu/köha või laps on taastumas viirushaigusest, ent võib perearsti loal kooli tulla, palume sellest võimalike arusaamatuste vältimiseks oma klassiõpetajale või klassijuhatajale teada anda.
  • Jätkame õpilaste hajutamist koolimajas.
  • Vahetunnid veedetakse õues, et ruumid saaksid nõuetekohaselt tuulutatud. Lähtume põhimõttest, et kui laps on piisavalt terve, et kooli tulla, siis on ta ka piisavalt terve, et õue minna. Ka liikumistunnid toimuvad vähemalt lume tulekuni õues. Palume pöörata tähelepanu, et õpilase riietus vastaks ilmale.
  • Koolimajas on olemas kätepesuks ja desinfitseerimiseks vajalikud vahendid ning õpilastele meenutatakse nende kasutamise vajalikkust.
  • Ootamatu haigestumise korral tuleb õpilasel pöörduda klassis oleva õpetaja poole, kes saadab õpilase kooliõe juurde. Kooliõde teavitab vanemaid ning sõltuvalt õpilase vanusest läheb õpilane kas ise koju või tulevad vanemad talle järele. Haigustunnustega õpilasel tuleb kanda maski.
  • Vanemal on õigus jätta õpilane oma soovil koju ka tervena. Sellisel juhul vastutab õpilase õppetöö läbiviimise ja tulemuste eest lapsevanem. Sellise õppevormi minimaalne pikkus on kolm nädalat ning õpilase kojujäämine toimub lapsevanema avalduse alusel ja tuleb eelnevalt klassiõpetaja ja aineõpetajatega kokku leppida.

 
Teised teated: