Kool noolTeated noolHaridustöötajate streik

Trükitav versioon

19.01 seisuga on 44 TWG õpetajat ja tugitöötajat ning 10 huvikooli ringijuhendajat ehk üle 90% kooli töötajatest teada andnud, et osalevad Eesti Haridustöötajate Liidu väljakuulutatud tähtajatus üldstreigis. Tartu Waldorfgümnaasiumi õpetajate kolleegium on otsustanud streikida kolm tööpäeva: 22.–24.01.2024.

Tartu Waldorfgümnaasiumi täiskohaga õpetaja töötasu vastab riigi poolt kehtestatud alammäärale, st 2023. aastal sai 35 tundi nädalas (sh 21 kontakttundi) töötav õpetaja brutopalka 1749 eurot. Oleme solidaarsed streikivate haridustöötajatega ja ühineme nende nõudmisega õpetajate töötasu alammäära tõstmise osas 1950 euroni kuus. Soovime lubadustest kinnipidamist ja ebavõrdsuse kaotamist kõrgharidusega tippspetsialistide palkade osas, mis on viinud hariduse järjepidevuse kriitilisse seisu. Peame oluliseks, et haridusvaldkond oleks jätkuvalt Eesti riigieelarve prioriteediks ja riiklik rahastus jõuaks võrdsetel alustel kõigi koolipidajateni – alus-, kutse- ja üldhariduses, riigi-, munitsipaal- ja erakoolides. 

Jääme lootma võimalikult kiire pooli rahuldava kokkuleppe saavutamisele haridustöötajate ja riigi vahel!

TWG õpetajate kolleegium
Teised teated: