Kool noolÕppemaks

Trükitav versioon

Õppemaks 

TWG õppemaks 2022/2023. õppeaastal on 1188 eurot aastas. Õppemaksu tasutakse ettemaksuna igakuiselt septembrist 2022 - augustini 2023 seltsi esitatud arve alusel. Õppemaksu osamakse ühes kuus on 99,00 eurot. Kokku tasutakse 12 osamakset. 

Vastavalt tulumaksuseadusele makstakse lapsevanemale õppemaksuks tasutud summalt tulumaks tagasi (v a juhul, kui õppemaksu on tasunud ettevõte).

Haridus- ja Teadusministeeriumi  Infomaterjal eraüldhariduskoolide lapsevanematele

 

Õppemaksusoodustuse taotlemine

13.08.2018 kinnitatud TWG õppemaksu soodustuse taotlemise kord ja avalduse blanketid - vt Dokumendid

Oluline muudatus uuest õppeaastast on, et õppemaksusoodustuse taotlus tuleb esitada 1. septembriks.  Muudatus on vajalik, et soodustus kajastuks juba septembrikuu õppemaksu arvetel. Seoses sellega nihkub septembri õppemaksuarvete väljastamine kuu algusest kuu keskele.