Koolielu noolToiduraha / Õppemaks

Trükitav versioon

  • Toiduraha 2019/2020. õppeaastal

2019/2020. õppeaastal tuleb lapsevanematel tasuda koolilõuna eest järgmiselt:

1.-4. klass - 0,70 €
5.-9- klass - 1,10 €
10.-12. klass- 1,48€

 

september

20 toidupäeva

oktoober

18 toidupäeva

november

21toidupäeva

Koolilõuna eest palume tasuda arve alusel. Arve möödunud kuu kohta saadetakse järgmise kuu alguses.

 

  • Õppemaks 2019/20. õppeaastal

TWG õppemaks 2019/2020. õppeaastal on 1080 eurot aastas. Õppemaksu tasutakse ettemaksuna igakuiselt septembrist 2018. - augustini 2019. seltsi esitatud arve alusel. Õppemaksu osamakse ühes kuus on 90,00 eurot. Kokku tasutakse 12 osamakset. 

Iga kuu alguses saadetakse arve jooksva kuu eest e-postiga.

Vastavalt tulumaksuseadusele makstakse lapsevanemale õppemaksuks tasutud summalt tulumaks tagasi (v.a juhul, kui õppemaksu on tasunud ettevõte).

Haridus- ja Teadusministeeriumi  Infomaterjal eraüldhariduskoolide lapsevanematele

 

  • Õppemaksusoodustuse taotlemine

13.08.2018 kinnitatud TWG õppemaksu soodustuse taotlemise kord ja avalduse blanketid - vt Dokumendid

Oluline muudatus uuest õppeaastast on, et õppemaksusoodustuse taotlus tuleb esitada 1. septembriks.  Muudatus on vajalik, et soodustus kajastuks juba septembrikuu õppemaksu arvetel. Seoses sellega nihkub septembri õppemaksuarvete väljastamine kuu algusest kuu keskele.