Tartu WaldorfgümnaasiumTunniplaan 2023/2024 Untis 2020
Tartu1.12.2023 15:25


Esmaspäev
Teisipäev
Kolmapäev
Neljapäev
Reede
Põhitund
Põhitund
1
2
3
4
5
6
7
Põhitund
Põhitund
1
2
3
4
5
6
7
Põhitund
Põhitund
1
2
3
4
5
6
7
Põhitund
Põhitund
1
2
3
4
5
6
7
Põhitund
Põhitund
1
2
3
4
5
6
7
1A
Põhitund Signe 125
Vene keel Signe 125
Religiooniõp Rena 125
Liikumine Signe KH
Põhitund Signe 125
Inglise keel Kaia 125
Maalimine Signe 125
Käsitöö Marika 125
Käsitöö Signe
Põhitund Signe 125
Muusika Karin 125
Vene keel Signe 125
Põhitund Signe 125
Inglise keel Kaia 125
Maalimine Signe 125
Liikumine Signe 237
Põhitund Signe 125
Käsitöö Marika 125
Käsitöö Signe
Muusika Karin 125
Liikumine Signe 237
1B
Põhitund Katrin 129
Inglise keel Kaia 129
Muusika Karin 129
Maalimine Katrin 129
Põhitund Katrin 129
Vene keel Signe 129
Käsitöö (Kat Katrin 129
Liikumine Katrin KH
Põhitund Katrin 129
Inglise keel Kaia 129
Muusika Karin 129
Põhitund Katrin 129
Vene keel Signe 129
Liikumine Katrin 237
Religiooniõp Rena 129
Põhitund Katrin 129
Maalimine Katrin 129
Liikumine Katrin 237
Käsitöö (Kat Katrin 129
2A
Põhitund Alvi 133
Religiooniõp Rena 133
Vene keel Tatjana 133
Muusika Karin 238
Liikumine Alvi Saal
Põhitund Alvi 133
Eesti keel Alvi 133
Inglise keel Kaia 133
Käsitöö Alvi 133
Maalimine Alvi 133
Põhitund Alvi 133
Religiooniõp Rena 133
Vene keel Tatjana 133
Muusika Karin 238
Põhitund Alvi 133
Käsitöö Alvi 133
Inglise keel Kaia 133
Liikumine Alvi Saal
ÕA eesti kee Alvi 133
Põhitund Alvi 133
Maalimine Alvi 133
Ujumine Alvi U
2B
Põhitund Liisa 135
Vene keel Aljona 135
Käsitöö Marika 135
Liikumine Liisa Saal
Maalimine Liisa 135
Põhitund Liisa 135
Liikumine Liisa Saal
Eesti keel Liisa 135
Muusika Karin 238
Inglise keel Kaia 135
Põhitund Liisa 135
Vene keel Aljona 135
Käsitöö Marika 135
Religiooniõp Rena 135
Põhitund Liisa 135
Muusika Karin 238
Religiooniõp Rena 135
Inglise keel Kaia 135
ÕA eesti kee Liisa 135
Põhitund Liisa 135
Maalimine Liisa 135
Ujumine Liisa U
3A
Põhitund Liina J 231
Maalimine Liina J 231
Liikumine Liina J Saal
Vene keel Tatjana 231
Religiooniõp Rena 231
Põhitund Liina J 231
Muusika Karin 238
Liikumine Liina J Saal
Inglise keel Kaia 231
Maalimine Liina J 231
Põhitund Liina J 231
Matemaatika Liina J 231
Liikumine Liina J Saal
Vene keel Tatjana 231
Mudilaskoor Külli A KA
Mudilaskoor Karin KA
Põhitund Liina J 231
Religiooniõp Rena 231
Käsitöö Liina J 231
Eesti keel Liina J 231
ÕA Liina J 231
Põhitund Liina J 231
Käsitöö Liina J 231
Inglise keel Kaia 231
Muusika Karin 231
ÕA eesti kee Liina J 231
3B
Põhitund Karina
Muusika Karin 137
Liikumine Karina
Religiooniõp Rena 137
Inglise keel Kaia 137
Põhitund Karina
Käsitöö Marika 235
Matemaatika Karina 137
Vene keel Vaike 137
Maalimine Karina 137
Põhitund Karina
Eesti keel Karina 137
Religiooniõp Rena 137
Liikumine Karina
Põhitund Karina
Maalimine Karina 137
Vene keel Vaike 137
Muusika Karin 238
ÕA Karina 137
Põhitund Karina
Inglise keel Kaia 137
Käsitöö Marika 235
Liikumine Karina
ÕA eesti kee Karina
4A
Põhitund Triin 226
Eurütmia Kadri K 237
Eurütmia Stella 237
Individuaalt Triin 226
Matemaatika Triin 226
Inglise keel Kaia 226
Maalimine Triin 226
Põhitund Triin 226
Vene keel Vaike 226
ÕA eesti kee Triin R4 (
Muusika Karin 238
Liikumine Karina
Põhitund Triin 226
Maalimine Triin 226
Inglise keel Kaia 226
Eesti keel Triin 226
Põhitund Triin 226
Vene keel Vaike 226
ÕA Triin R4 (
Religiooniõp Triin 226
Käsitöö Marika 235
ÕA Triin 226
Põhitund Triin 226
Muusika Karin 118
Liikumine Karina KH
Käsitöö Marika 235
Inglise keel Kaia 226
4B
Põhitund Kärolin 233
Vene keel Vaike 233
Inglise keel Kaia 233
Religiooniõp Kärolin 233
Muusika Karin 238
Põhitund Kärolin 233
Maalimine Kärolin 233
Eurütmia Kadri K 237
Eurütmia Stella 237
Eesti keel Kärolin 233
ÕA eesti kee Liina R4 (
Vene keel Vaike 233
ÕA Kärolin 233
Põhitund Kärolin 233
Käsitöö Kärolin 233
Liikumine Martin KH
Inglise keel Kaia 233
Põhitund Kärolin 233
Maalimine Kärolin 233
Muusika Karin 238
Vene keel Vaike 233
Põhitund Kärolin 233
Käsitöö Kärolin 233
Rahvatants Roosi Saal
Inglise keel Kaia 233
5A
Põhitund Kadi J 221
Inglise keel Kersti 221
Vene keel Julia R4 (
Religiooniõp Kadi J 221
Liikumine Martin
Käsitöö Jaana 221
Puidutöö Rasmus P1
Eurütmia Kadri K 237
Eurütmia Stella 237
Matemaatika Kadi J
Põhitund Kadi J 221
Käsitöö Jaana 221
Puidutöö Rasmus P1
Matemaatika Kadi J 221
ÕA Anne N R4 (
Muusika Sigrid 118
Eesti keel Kadi J 221
ÕA eesti kee Anne N R4 (
Maalimine Kadi J 221
Põhitund Kadi J 221
Inglise keel Kersti 221
Vene keel Julia R4 (
Käsitöö Jaana 221
Puidutöö Rasmus P1
Matemaatika Kadi J 221
ÕA Anne N
Maalimine Kadi J 221
Lastekoor Külli A KA
Lastekoor Karin KA
Põhitund Kadi J 221
Käsitöö Jaana 221
Puidutöö Rasmus P1
Inglise keel Kersti 221
Vene keel Julia R4 (
ÕA eesti kee Kadi J 221
Põhitund Kadi J 221
Liikumine Martin
Rahvatants Roosi Saal
Inglise keel Kersti 221
Muusika Sigrid 238
5B
Põhitund Kaia 220
Maalimine Jana 220
Vene keel Aljona 220
Inglise keel Kadri R4 (
Käsitöö Marika 235
Puidutöö Rasmus P1
Matemaatika Kadi J 220
Eurütmia Kadri K 237
Eurütmia Stella 237
Matemaatika Kaia
Põhitund Kaia 220
Liikumine Martin
Käsitöö Marika 235
Puidutöö Rasmus P1
Eesti keel Kadi J 220
Muusika Sigrid 238
Vene keel Aljona 220
Inglise keel Kadri R4 (
Põhitund Kaia 220
Käsitöö Marika 235
Puidutöö Rasmus P1
Maalimine Jana 220
Vene keel Aljona 220
Inglise keel Kadri R4 (
Religiooniõp Rena 220
Põhitund Kaia 220
Vene keel Aljona 220
Inglise keel Kadri
Käsitöö Marika 235
Puidutöö Rasmus P1
Matemaatika Kadi J 220
Religiooniõp Rena 220
Põhitund Kaia 220
Muusika Sigrid 238
Inglise keel Kadri K 220
6A
Põhitund Jaana 227
Matemaatika Jaana 227
Inglise keel Kersti 227
Eesti keel Jaana 227
Religiooniõp Ivo 227
Käsitöö Jaana 235
Põhitund Jaana 227
Eurütmia Kadri K 237
Eurütmia Stella
Muusika Sigrid 118
Vene keel Julia 227
Maalimine Liina M 227
Põhitund Jaana 227
Liikumine Martin
Vene keel Julia 227
Puidutöö Rasmus P1
Põhitund Jaana 227
Inglise keel Kersti 227
Matemaatika Jaana 227
Käsitöö Jaana 227
Liikumine Martin
Põhitund Jaana 227
Inglise keel Kersti 227
Religiooniõp Ivo 227
Eesti keel Jaana 227
Muusika Sigrid 238
ÕA Jaana 227
6B
Põhitund Liina M 225
Käsitöö Marika 235
Matemaatika Liina M 225
Inglise keel Kadri K 225
Eurütmia Kadri K 237
Eurütmia Stella 225
Religiooniõp Ivo 225
Põhitund Liina M 225
Vene keel Julia 225
Puidutöö Rasmus P1
Religiooniõp Ivo 225
Põhitund Liina M 225
Inglise keel Kadri K 225
Käsitöö Marika 235
Eesti keel Liina M 225
Põhitund Liina M 225
Vene keel Julia 225
Eesti keel Liina M 225
Matemaatika Liina M 225
Põhitund Liina M 225
Inglise keel Kadri K 225
Maalimine Liina M 225
7A
Põhitund Kristi 219
Vene keel Tatjana 219
Matemaatika Kristi 219
Eesti keel Kristi 219
Liikumine Martin EMÜ
Maalimine Kristi 219
Põhitund Kristi 219
Muusika Külli A 118
Religiooniõp Kristi 219
Eesti keel Kristi 219
Matemaatika Kristi 219
ÕA Kristi 219
Põhitund Kristi 219
Inglise keel Kadri K 219
Käsitöö Sigrid 236
Puidutöö Kristi P2/V
Vene keel Tatjana 219
Lastekoor Külli A KA
Lastekoor Karin KA
ÕA eesti kee Anne N 219
Põhitund Kristi 219
Käsitöö Sigrid 236
Puidutöö Kristi P2/V
Inglise keel Kadri K 219
Matemaatika Kristi 219
Liikumine Martin EMÜ
Põhitund Kristi 219
Matemaatika Kristi 219
Inglise keel Kadri K 219
Maalimine Kristi 219
Muusika Külli A 118
7B
Põhitund 203
Käsitöö Sigrid 236
Puidutöö Rasmus P1
Matemaatika Kadri S 203
Eesti keel Eve 203
ÕA eesti kee Liina
Vene keel Tatjana 203
Põhitund 203
Religiooniõp Kristi 203
Liikumine Martin
Matemaatika Kadri S 203
Inglise keel Kadri K 203
Klassijuhata Anne-Li 203
Põhitund 203
Vene keel Tatjana 203
Maalimine Anne R 203
Matemaatika Kadri S 203
Lastekoor Külli A KA
Lastekoor Karin KA
Põhitund 203
Liikumine Martin
Inglise keel Kadri K 203
Käsitöö Sigrid 236
Puidutöö Rasmus P1
Muusika Sigrid 238
Vene keele õ Tatjana 203
Põhitund 203
Muusika Sigrid 238
Liikumine Martin
Eesti keel Eve 203
ÕA eesti kee Liina R4 (
Inglise keel Kadri K 203
Matemaatika Kadri S 203
8A
Põhitund Ivo 102
Liikumine Martin EMÜ
Inglise keel Kersti R3 (
Vene keel Aljona 102
Käsitöö Sigrid 236
Puidutöö Rasmus P1
ÕA eesti kee Liina 102
Käsitöö Sigrid 236
Puidutöö Rasmus P1
Põhitund Ivo 102
Maalimine Ivo 102
Eesti keel Ivo 102
Uurimistöö a Priit ARV
Uurimistöö a Ivo 102
Matemaatika Tiiu 102
ÕA Ivo 102
Käsitöö Sigrid 236
Puidutöö Rasmus P1
Järelvastami Marlen
Põhitund Ivo 102
Klassijuhata Ivo 102
Draama Vihma 118
Religiooniõp Ivo 102
Uurimistöö a Priit ARV
Uurimistöö a Ivo
Lastekoor Külli A KA
Lastekoor Karin KA
Käsitöö Sigrid 236
Käsitöö Sigrid 236
Puidutöö Rasmus P1
Põhitund Ivo 102
Maalimine Ivo 102
Eesti keel Ivo 102
Matemaatika Tiiu 102
ÕA Ivo 102
Muusika Külli A 118
Inglise keel Kersti R3 (
Vene keel Aljona 102
Põhitund Ivo 102
Religiooniõp Ivo 102
Muusika Külli A 118
Inglise keel Kersti R3 (
Matemaatika Tiiu 102
ÕA Tiiu 102
8B
Põhitund Anne R 105
Uurimistöö a Ivo ARV
Uurimistöö a Priit
Inglise keel Mirko 105
Maalimine Anne R 105
Käsitöö Sigrid 236
Puidutöö Rasmus P1
Käsitöö Sigrid 236
Puidutöö Rasmus P1
ÕA Inglise k Mirko R3 (
Põhitund Anne R 105
Matemaatika Anne R 105
Inglise keel Mirko 105
Draama Külli A
Eesti keel Anne R 105
Põhitund Anne R 105
Matemaatika Anne R 105
Uurimistöö a Ivo ARV
Uurimistöö a Priit 105
Muusika Külli A 118
Vene keel Aljona 105
ÕA Anne R
Lastekoor Külli A KA
Lastekoor Karin KA
Käsitöö Sigrid 236
Põhitund Anne R 105
Matemaatika Anne R 105
ÕA Inglise k Mirko R3 (
Liikumine Martin EMÜ
Vene keel Aljona 105
ÕA eesti kee Anne R R3 (
Põhitund Anne R 105
Matemaatika Anne R 105
Inglise keel Mirko 105
Muusika Külli A 118
Religiooniõp Anne R 105
9A
Põhitund 1 202
Põhitund 2 202
Käsitöö Sigrid 236
Vasetöö Kaie P2/V
Savitöö Jana S
Liikumine Martin EMÜ
Põhitund 1 202
Põhitund 2 202
Kunst Jana M1
Ühiskonnaõpe Meelis 202
Eesti keel Epp R2 (
Inglise keel Mirko R2 (
Põhitund 1 202
Põhitund 2 202
Vene keel Julia 202
ÕA eesti kee Epp
Klassijuhata Tiiu 202
Ühiskonnaõpe Meelis 202
Matemaatika Tiiu 202
Põhitund 1 202
Põhitund 2 202
Muusika Külli A 118
Ühiskonnaõpe Meelis 202
Vene keel Julia 202
ÕA eesti kee Epp R2 (
Inglise keel Mirko 202
Põhitund 1 202
Põhitund 2 202
Eesti keel Epp R2 (
Inglise keel Mirko R2 (
Segakoor Külli A KA
Segakoor Karin KA
9B
Põhitund 1 205
Põhitund 2 205
Põhitund 1 205
Põhitund 2 205
Ühiskonnaõpe Meelis 205
Kunst Jana M1
Põhitund 1 205
Põhitund 2 205
Ühiskonnaõpe Meelis 205
Vene keel Julia 205
Matemaatika Kadri S 202
Põhitund 1 205
Põhitund 2 205
Klassijuhata Kadri S 205
Inglise keel Mirko 205
Vene keel Julia 205
Põhitund 1 205
Põhitund 2 205
10
Põhitund 1 211
Põhitund 2 211
Muusika Külli A 118
Joonestamine Kadri S 211
Inglise keel Mirko R2 (
Religioon I Heidi 211
Põhitund 1 211
Põhitund 2 211
Eesti keel Eve 211
Inglise keel Mirko R2 (
Loovkirjutam Eve 215
Põhitund 1 211
Põhitund 2 211
Liikumine Martin EMÜ
Loovkirjutam Eve 215
Itaalia keel Mirko 211
Põhitund 1 211
Põhitund 2 211
Inglise keel Mirko 211
Joonistamine Jana M1
Õmblemine Jaana 236
Ehtekunst Kaie P2/V
Põhitund 1 211
Põhitund 2 211
Klassijuhata Meelis 211
Eesti keel Eve 211
Segakoor Külli A KA
Segakoor Karin KA
Õmblemine Sigrid 236
11
Põhitund 1 215
Põhitund 2 215
Inglise keel Mirko 215
Muusika Külli A 118
Joonistamine Jana M1
Põhitund 1 215
Põhitund 2 215
Liikumine Martin EMÜ
Põhitund 1 215
Põhitund 2 215
Eesti keel Eve 215
Inglise keel Mirko R2 (
Loovkirjutam Eve 215
Riigikaitse Henrik 212
Põhitund 1 215
Põhitund 2 215
Eesti keel Eve 215
Klassijuhata Eve 215
Õmblemine Jaana 236
Ehtekunst Kaie P2/V
Põhitund 1 215
Põhitund 2 215
UPT Kärolin ARV
Segakoor Külli A KA
Segakoor Karin KA
Õmblemine Sigrid 236
12
Põhitund 1 212
Põhitund 2 212
Klassijuhata Marlen 212
Eesti keel Epp 212
Muusika Külli A 118
Põhitund 1 212
Põhitund 2 212
Õmblemine Jaana 236
Põhitund 1 212
Põhitund 2 212
Joonistamine Jana 211
Loovkirjutam Eve 215
Põhitund 1 212
Põhitund 2 212
Eesti keel Epp 212
Inglise keel Mirko 212
Põhitund 1 212
Põhitund 2 212
Liikumine Martin EMÜ
Segakoor Külli A KA
Segakoor Karin KA
Untis 2020         Kanna indeks üle         Untis Tunniplaani tarkvara
G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e