Koolielu noolTeated noolARUTELUÕHTU: Rohemajanduskool

Trükitav versioon

Sel kolmapäeval, 24. mail kell 18.00 TWG loodusainete klassis.

Hea Waldorfpere liige!

Maailm ja inimesed selles elavad täna tormiliselt muutuval ajajärgul, kus inimkonna järjest kasvav arvukus hakkab tõsiselt proovile panema meie ökosüsteemi jätkusuutlikkust. Et järjest kasvava energia- ja ressursside tarbimise juures tagada maakera jätkusuutlikkus on paljud progressiivsed riigid - Euroopa Liit nende eesrindel - liikumas uue, rohelise majandusmudeli poole.

Transformatsioon turumajandusest rohemajandusse aga on keeruline ning eeldab uue mõttemaailma ning oskustega inimeste olemasolu. Juba lähitulevikus, peavad noored olema sina peal tehnoloogiaga, oskama kasu lõigata ressursside säästmisest, tundma kõige efektiivseimaid
taastuvenergiatehnoloogiad ning ringmajanduse printsiipe. Kõige hämmastavam kogu selle majandusmudeli muutuse juures on aga see, et järjest enam võetakse taas kasutusele esivanemate põhimõtteid põllumajanduse, energiatootmise ja samas ka kogu elukorralduse juures.

Selline "tagasi juurte juurde" uudne roheline majandusmudel algab aga progressiivsest haridusest, mis uue ajastu võimalusi ja ohte adresseeriks ning valmistaks noored edukalt ette iseseisvaks eluks muutuvas maailmas. TWGl on suurepärased eeldused, et saada EESTI ESIMESEKS ROHEMAJANDUSE ÕPPESUUNDA PAKKUVAKS GÜMNAASIUMIKS!

        * Võimalus jätkata põhikooli õppekava põhisuundade (viljakasvatus, põllundus jms) süvendatud õpetamist gümnaasiumiastmele.
        * Waldorfliikumise selgelt roheline, maa- ja looduslähedane kuvand.
        * Suurepärane asukoht rohemajanduse erinevaid aspekte õpetava Eesti tippülikooli vahetus läheduses.
        * Kooli kõrvalkrundile rajatav "Eesti rohemajanduse äripark" annab võimaluse teha koostööd ka valdkonna ettevõtetega.
        * Kogu Euroopa Liidu haridus-, innovatsiooni- ja keskkonnapoliitika on väga rohemajanduse suunale orienteeritud.

Selleks, et täpsemalt arutada, kas ja kuidas võiks TWG selle plaaniga edasi minna, kutsun Teid kõiki vestlusõhtule! Omalt poolt avan koosolekul selle plaani-mõtte-idee-perspektiivi tausta ning loodetavasti saame mingisuguse edasise tööplaani paika panna.

Kõik head mõtted, küsimused ja ettepanekud on väga oodatud veel enne
kohtumist - palun edastage need minu e-mailile mart.raamat[ät]gmail.com

Rohelist kevadet ja veel rohelisemat tulevikku soovides,

MART RAAMAT
TWG vilistlane ja Keskkonnaministeeriumi energeetika nõunik
Teised teated: