noolHuvikool

Trükitav versioon

Tartu Waldorfgümnaasiumi huvikooli kodukord
Kinnitatud TWG huvikooli kolleegiumi poolt 01.09.2023

 

Tartu Waldorfgümnaasiumi huvikool (edaspidi huvikool) on Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsile kuuluv huvikool, mis tegutseb aadressil Kreutzwaldi 64, Tartu linn.


Õppetöökorraldus

 • Õppetöö algab 11.09.2023 ja lõpeb 31.05.2024. Koolivaheagadel huviringe ei toimu.

 • Õppetöö toimub tunniplaani alusel. Huviringide tunniplaan (sh ringid, juhendajad, maht, ringitasud) asub kooli kodulehel.

 • Tunniplaani muudatustest informeerib ringi juhendaja või huvikooli juhataja lapsevanemaid e-kirjaga vähemalt 3 päeva ette (kui pole tegemist erandolukorraga).

 • Huviring alustab tegevust, kui gruppi koguneb vähemalt 5 õpilast (va koorid, kus osalejate miinimumarv on 12). 

 • Kui õpilane on ringitundidest puudunud kolm järjestikust tundi ning lapsevanem pole huviringi juhendajat või huvikooli juhatajat teavitanud, on huvikoolil õigus õpilane huviringi nimekirjast eemaldada.

 • Õpilane tuleb ringitundi õigeaegselt, suhtub lugupidavalt nii kaasõpilastesse kui õpetajasse, ei sea ohtu enda ja teiste tervist ning suhtub vastutustundlikult kooli varasse.

Liitumine ja loobumine

 • Huviringidesse registreerumine toimub 1.09-29.09.2023 Stuudiumis (juhend). 

 • Huviringidega saab vabade kohtade olemasolul liituda terve õppeaasta jooksul. Alates 1. oktoobrist tuleb huvikooliga liitujal täita ringiga liitumise avaldus kooli kodulehel.

 • Huviringist loobuda saab septembrikuu jooksul Stuudiumis. Alates 1. oktoobrist tuleb huviringist loobujal täita loobumisavaldus kooli kodulehel.

Õppemaks
 • Huvikool pakub nii tasulisi kui ka tasuta ringe. Ringitasud (sh materjali kulu) on leitavad huvikooli tunniplaanist.

 • Tutvumistund on tasuta.

 • Huviringide õppemaks on kalkuleeritud arvestades kohalike omavalitsuste toetust. Toetuse saamiseks tuleb Tartu sissekirjutusega lapse vanemal perioodil 1.10-31.10 kinnitada oma lapse huviringides osalemine Tartu linnaportaalis tartu.ee/kotoetused

  NB! Osalemise kinnitamine on huvikooli jaoks väga oluline! Tänu Tartu linna (jt omavalitsuste) toetusele saame hoida oma ringitasud võimalikult madalad ning huvitegevuse kättesaadava paljudele peredele. Teiste linnade ja valdade sissekirjutusega laste vanematele jagab huvikooli juhataja kinnitamise kohta infot e-kirjaga.

 • Lapsevanemal on võimalik taotleda õppemaksu soodustust. Selle taotlemise aluseks on avaldus ja tingimuseks lapse osaluse kinnitamine vastavalt sissekirjutusjärgse linna või valla seatud tingimustele. Soodustust saab taotleda sügis- ja/või kevadpoolaastaks. Avaldus tuleb saata hiljemalt 17.09.2023 (k.a.) ja/või 07.01.2024 (k.a).

 • Tartu linna toimetulekutoetust saavatele peredele on huviringid tasuta. Selleks esitab vanem vastava tõendi.

 • Huvikooli õppemaks tasutakse arvete alusel. Arve väljastatakse kuu alguses jooksva kuu kohta. 

 • Huviringist loobumisel tuleb loobumisavaldus täita enne 1. kuupäeva. Pärast õppemaksuarve väljastamist tuleb arve tasuda ning õpilane eemaldadakse õppemaksu tasujate nimekirjast alates järgmisest kuust.

 • Õppemaksu võla tekkimisel on huvikoolil õigus õpilane huviringi nimekirjast eemaldada.
 
Kontaktid:
 
Külli Aavakivi, huvikooli juhataja
huvikool[ät]waldorfkool.info, 5558 4773
 
Anu Kuusik, raamatupidaja
anu.kuusik[ät]waldorfkool.info
 
Priit Lilleleht, IT-spetsialist
priit.lilleleht[ät]waldorfkool.info, 525 5865