Lasteaed noolKodukord

Trükitav versioon

TARTU WALDORFLASTEAED TAEVASINA

KODUKORD

  

Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine 

 • Lasteaed on avatud tööpäevadel kell 7:45-18:00
 • Lapse puudumisest palume teatada lasteaeda hiljemalt kella 7.30 rühma telefonile SMS iga, hilisema teatamise korral on vanem kohustatud maksma jooksva päeva eest söögiraha.
 • Kui laps sööb hommikusööki, siis peab ta lasteaeda jõudma hiljemalt kella 8.30-ks ja muul juhul hiljemalt kella 9-ks.
 • Lapse lasteaeda tagasi tulemisest palume teatada eelmisel päeval hiljemalt kella 15.00 rühma telefonile.
 • Lapse hilinemisest palume teatada rühma telefonile esimesel võimalusel.
 • Juhul, kui laps jõuab lasteaeda hommikuringi ajal, s.o. kell 10.00 - 10.35, ootab lapsevanem koos oma lapsega garderoobis või jalutab õues ega häiri hommikuringi.
 • Rääkige õpetajale kodustest juhtumitest, mis võivad mõjutada lapse päeva, siis suudavad õpetajad last paremini mõista.
 • Teatage õpetajale, kui lapsele tuleb järele keegi teine kui ema või isa.
 • Iga lapsevanem annab oma lapse ise õpetajale üle, jätmata last omapäi ning õpetaja teadmata riidehoidu.
 • Lapsele järele tulles, võtke kindlasti õpetajaga kontakti ja teatage lapse lahkumisest.
 • Lapsel, kes on just alustanud lasteaias käimist, soovitavad õpetajad käia võimaluse korral esialgu lasteaias hommikupoolikuti, jäämata lasteaeda päeva-und magama.
 • Vajalik on, et vanemad teavitab õpetajaid oma kontakttelefoninumbrite ja e-mailide muutumisest.
 • Lasteaed on suletud kollektiivpuhkuseks 1. juuli - 31. juuli ning 24. detsember kuni 1. jaanuar.

 Riietus 

 • Laps vajab piisavalt erinevaid riideid ja jalanõusid kogu päevaks (kummikud, vihmariided, lisapaar kindad ja sokke, lisapaar aluspesu ja särke). Õpetajatega valitakse vastavalt ilmastikule ning toa temperatuurile sobivaimad.
 • Toas vajalikud vahetusjalanõud peaksid olema sandaalid, mitte pehme tallaga jalatsid.
 • Laste riided ja jalatsid peavad olema märgistatud lapse nimega.
 • Lapsevanemad kannavad hoolt oma lapse riideesemete (voodipesu, vahetusriided, magamisriided, õue- ja siseriided ning jalanõude) eest. Voodipesu vahetatakse kord kahe nädala tagant.

Mänguasjad ja muu 

 • Lapsed ei too kodust lasteaeda kaasa oma mänguasju, v.a. kaisuloom.
 • Lapsed ei võta lasteaeda kaasa söögi- ega joogipoolist. Külakost tuuakse lasteaia ühisele toidulauale.
 • Sünnipäeva tähistamisest rühmas, tuleb eraldi õpetajatega kokku leppida.

Haigused 

 • Haigel lapsel on parem kodus olla. Nohune, köhiv ja halva enesetundega laps on õnnetu ja väsinud.
 • Rühma õpetajad lapsele lasteaias ravimeid ei anna.
 • Kui laps lasteaias haigestub, võtame kohe vanemaga ühendust.
 • Kui laps on allergiline, tuleb sellest kindlasti õpetajale teada anda.

 Koostöö 

 • Lapsevanemal on alati õigus teada saada, millist kasvatust tema laps saab.
 • Hea koostöö õpetajate ja vanemate vahel on eelduseks, et laps tunneks ennast lasteaias turvaliselt, oleks rahulik, rõõmus ja tegus ning leiaks palju sõpru.
 • Olete alati oodatud osalema lasteaiaelu sisukamaks ja paremaks muutmisel.
 • Lasteaia pidudel, mida peetakse koos vanematega, kannavad oma laste eest hoolt lapsevanemad isiklikult. Nii on tagatud õpetajatel võimalus viia läbi üritus ning teistel osapooltel võimalus üritusest häirimatult osa saada.
 • Rahvastikuregistris oleva elukoha muutustest palume kohe teatada rühmaõpetajatele.
 • Kui lapsele pole kella 18.00-ks järele tuldud, helistab rühma töötaja vanemale. Kui lapsevanemaga ühendust ei saa, sulgeb töötaja lasteaia ja viib lapse enda poole koju.
 • Lasteaia siseruumides on kõigil telefonid peidus.
 • Palume tasuda arved õigeaegselt. Arvete mittetasumisel kahe kuu jooksul võtab lasteaed endale õiguse leping katkestada.

 

Kinnitatud 13.07.2022 Tartu Waldorflasteaed Taevasina õpetajate kolleegiumi koosolekul