Lasteaed noolTasud

Trükitav versioon

Lasteaia kohatasu tasub lapsevanem õppeaasta eest. Õppeaasta kestab 1. septembrist 31. augustini.

Lasteaia kohatasu suurus on sama, mis Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel lapsevanema poolt kaetava osa suurus ning tõuseb samadel alustel. Lasteaias käiva lapse kohatasu on 2022. aastal 81 eurot kuus. Kohatasu muutumisest teavitatakse lapsevanemaid Tartu linna haridusameti määruse alusel.

Kui lapsel ja lapsevanemal puudub Tartu linna sissekirjutus, siis tuleb tasuda lisaks kohatasule ka lasteaia toetus, kui seda ei maksa elukohajärgne kohalik omavalitsus. 

Kui samas lasteaias käib kaks või enam sama pere last, siis esimese lapse eest tasub lapsevanem 100% kohatasust, teise lapse eest 50% kohatasust, kolmanda lapse eest kohatasu tasuma ei pea.

Lapsevanem on kohustatud tasuma igakuist kohatasu, olenemata lapse lasteaias viibimisest või puudumisest. Kohatasu suurus ei sõltu lasteaia lahtioleku päevade arvust kuus.

Kohatasule lisandub toiduraha 3 eurot iga lasteaia tööpäeva eest. Lapsel on võimalik 3 korda päevas süüa (hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode). Eeldatakse, et laps osaleb kõigil kolmel toidukorral. Toidukordade hinnad: hommikusöök 1 euro, lõunasöök 1 euro ja õhtuoode 1 euro.

Kui tekib vajadus toiduraha suurust muuta, teatatakse sellest lapsevanemale ette vähemalt 30 kalendripäeva.

Kohatasu maksab vanem jooksva kuu eest ja toidukulu järgmisel kuul eelneva kuu tegelike toidukordade alusel. Kohatasu tasumine toimub igakuise arve alusel, mis saadetakse Lapsevanema meiliaadressile. Lapsevanem kohustub arve tasuma arvel märgitud tähtajaks. Maksed loetakse tehtuks, kui need on laekunud lasteaia pidaja pangakontole.

Lisainfo on lasteaia kodukorras.