Trükitav versioon

 

Täislehe vaade

 

Tartu Waldorfgümnaasium osaleb Euroopa Liidu poolt rahaliselt toetatavas üleeuroopalises koolipiima pakkumise koolikavas (PRIA piim).

Tartu Waldorfgümnaasiumi köögis kasutakse toidu valmistamiseks vähemalt 20% mahepõllumajanduslikke koostisosi. TWG saab PRIAlt haridusasutuses mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu pakkumise toetust.

 

EU_Organic_Logo_Colour