Kooli astujale noolInfo noolInfo 10. kl. soovijale

Trükitav versioon

Uuendatud 22.01.2023

ÕPPEKORRALDUS
Õpe toimub osaliselt perioodõppe vormis, st 90-minutiliste ainetundide 3–4-nädalaste perioodidena ning osaliselt kogu õppeaastat läbivate 45-minutiliste ainetundidena.

KOOLI ERIPÄRA
Tartu Waldorfgümnaasium (TWG) on 12-klassiline tasuline üldhariduslik erakool, mille pidaja on lapsevanemate loodud MTÜ Tartu Vaba Waldorfkooli Selts. Õppemaks 2022/2023 õppeaastal on 99€ kuus (12 kuud).

Waldorfpedagoogikast lähtuv õppekava toetab noore inimese mitmekülgset arengut. Õppekava sisaldab nii intellektile suunatud üldaineid kui ka kunstilisi ja praktilisi aineid (maalimine, joonistamine, savi- ja vasetöö, draamaõpetus, kõnekujundus, muusika, esmaabi jt).

Igal gümnaasiumiaastal toimub nädalane praktika: 10. klassis metsandus-, 11. klassis maamõõtmis- ning 12. klassis sotsiaalpraktika. TWG teeb koostööd Palupõhja looduskooli, Tartu Maarja Kooli, Pahkla Camphilli küla, Tartu Keskkonnahariduse Keskuse jt asutustega, et pakkuda õpilastele praktikat ja õppepäevi väljaspool kooli.

TWG on kool, kus väärtustatakse koostööd, üksteise märkamist ja sallivust. Neid väärtusi toetavad ka kooli traditsioonid: pühade tähistamised, advendilaada korraldamine koos kogukonnaga, ülekoolilised kontserdid, draamaepohhis valmivad lavastused jm.

MATEMAATIKA
TWG-s on võimalik õppida nii kitsast kui laia matemaatikat.

VÕÕRKEELED
TWG-s õpitakse B2-tasemel inglise keelt, teise keelena vene või saksa keelt ning valikainena itaalia keelt. 

VALIKAINED
Valikainetena saab valida järgmisi kursusi: segakoor, itaalia keel, loovkirjutamine, filosoofia, religioon, fotograafia, riigikaitse, õmblemine, ehtekunst, muinsuskaitse, rahatarkus jm. Valikkursus avatakse, kui sellele on registreerunud piisav arv õpilasi. Ka kõrgkoolide teaduskoolides ja kinnitatud õppekavaga huvikoolides läbitud kursusi on võimalik arvestada valikainena.

HUVIHARIDUS
TWG juures tegutseb huvikool. Osaleda saab draamaringis, kirjandusklubis, segakooris ja õmblusringis. Huvilistel on võimalus osaleda ka koolilehe Oma Allikas toimetuses.