Koolielu noolTeated noolToetades Tartu Waldorfgümnaasiumi, toetate valikuvabadust hariduses

Trükitav versioon

Hea lapsevanem, vilistlane, sõber, tuttav, mõttekaaslane!

Tartu Waldorfgümnaasiumil täitub järgmisel kevadel 25 tegutsemisaastat. Selle aja jooksul oleme kogenud rõõmu kordaminekutest, ent ka eneseotsinguid ja enese tõestamist.

Täna on kool elujõulisem kui kunagi varem. Koolil on kogenud ja koolitatud õpetajad, lapsevanemate toetus ja usaldus, elus hästi hakkama saavad vilistlased, väljakujunenud traditsioonid ning tahe kõike seda hoida ja arendada. Ja muidugi lapsed! Nende arv kasvab aasta aastalt - sellest sügisest õpib Tartu Waldorfgümnaasiumis ligi 250 õpilast.

Alates 1993. aastast tegutseb Tartu Waldorfgümnaasium linnale kuuluvas vanas lasteaiahoones, jagades ruume Ploomikese lasteaiaga. Õpilaste arvu kasvades on kasvanud ka ruumikitsikus. Ka Tartu Linnavalitsus soovib Ploomikeses uusi rühmi avada, et vähendada lasteaiakohtade puudust Tartu linnas.

Oleme leidnud ühe maja, mis rahuldab meie hetkevajadusi ning pakub ka arenguvõimalusi. See on Eesti Maaülikooli endine peahoone (Kreutzwaldi 64), mida soovime osta ja oma uueks koduks kujundada, et võimalikult paljudel peredel oleks ka edaspidi võimalus meiega ühineda.


Kui soovid aidata - IGA SUMMA ON ABIKS - siis toeta uue koolimaja ostu, tehes annetus

SEB arvelduskontole EE501010220230833228

Saaja: MTÜ Tartu Vaba Waldorfkooli Selts

Selgitus: Kreutzwaldi 64 ost

Tartu Vaba Waldorfkooli Selts kuulub tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja.

Annetus on sihtotstarbeline. Ostutehingu mittetoimumisel tagastame raha annetajatele.
Kui soovid toetada waldorfkooli majast lähtumata, märgi selgitusse “annetus waldorfkooli toetuseks”.

 

Tänulikult

Tartu Waldorfgümnaasiumi juhatus ja õpetajad

 

 
Teised teated: