Kool noolTeated noolTartu Waldorfkeskuse kompleksi hoonete ja välialade arhitektuurne ideekonkurss

Trükitav versioon

Tartu Waldorfkeskuse kompleksi hoonete ja välialade arhitektuurne ideekonkurss

20.64.2012

Korraldaja: Tartu Vaba Waldorfkooli Selts

Toimumiskoht: Eesti

Osavõtt: Rahvusvaheline

Väljakuulutamise kuupäev: 20.06.2012

Võistlustööde esitamise tähtaeg: 31.10.2012 kell 16:00Aasta lõpuks selgub Tartu Waldorfkeskuse arhitektuurilahendus

20. juunil kuulutas Tartu Vaba Waldorfkooli Selts välja rahvusvahelise arhitektuurikonkursi, mille tulemused selguvad hiljemalt käesoleva aasta detsembris. Võistluse eesmärgiks on leida Tartu Waldorfkeskuse arhitektuurilahendus, mis loob tervikliku ja inspireeriva keskkonna keskuses õppijatele, töötajatele ja külastajatele.

Loodame, et arhitektuurivõistlusest võtab osa rohkelt arhitekte nii Eestist kui teistest riikidest. Kuna terviklikkus on waldorfpedagoogikas oluline nii sisulises kui vormilises mõttes, siis soovime Waldorfkeskuse ehitamiseks leida lahenduse, mis on orgaaniline tervik,“ ütles Tartu Waldorfkeskuse rajamise projektijuht Katri Tammekand. Ta lisas: „Nii lapsed, nende vanemad kui ka õpetajad, kes ootavad pikisilmi uue maja valmimist, võivad täna rõõmustada mitmekordselt. Päev enne arhitektuurivõistluse väljakuulutamist selgus, et Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastab Tartu linna projekti, millega lammutatakse endised militaarhooned krundilt ja selle ümbrusest, kuhu Waldorfkeskus kerkib. Vana teeb ruumi uue tulekuks.“

Waldorfkeskuses hakkavad ühe katuse all tegutsema lasteaed, põhikool, gümnaasium, huvikool ja täiskasvanute koolituskeskus. Hilisemas etapis on kavas välja arendada ka terviklik sotsiaalkeskus, kus esialgsete plaanide kohaselt elavad koos eakad ja lastega pered. Keskuse rajamise eestvedajateks on Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi peetava Tartu Waldorfgümnaasiumi ning lastehoiu Meie Mängurühm lapsevanemad ja õpetajad.

Mittetulundusühinguna on Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi investeeringute tegemise võimalused tagasihoidlikud ja üle 6000 ruutmeetri suuruse hoonetekompleksi ehitamine on suur väljakutse. Vabaühendus on ettevõtmise õnnestumise nimel tööd teinud juba mitu aastat. Oleme veendunud, et Waldorfkeskuse rajamine koostöös Tartu linna, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja teiste kohalike ja rahvusvaheliste partneritega on võimalik.

Tartu Waldorfkeskuse arhitektuurivõistluse auhinnafond on kokku 22 000 eurot, millest tasutakse auhinnarahad parimatele arhitektuurilahenduse väljapakkujatele. Nii nagu võistlusest osa võtma oodatakse rahvusvahelist seltskonda, on ka ¸ürii rahvusvaheline. Arhitektuurivõistluse materjalid on leitavad Tartu Waldorfgümnaasiumi kodulehelt www.waldorfkool.info ja Eesti Arhitektide Liidu kodulehelt http://www2.arhliit.ee/.

 

Ideekonkursi ¸ürii

Kavandite hindamiseks on hankija 18.06.2012 käskkirjaga nr 1 moodustatud konkursi ¸ürii (edaspidi ¸ürii) koosseisus:

- Mati Raamat Tartu linnavalitsus, linnainsener, Tartu Waldorfgümnaasiumi lapsevanem (¸ürii esimees);

- Tiiu Blaesi-Käo, arhitekt, Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühenduse
juhatuse liige;

- Tiit Sild, Tartu linnavalitsus, linnaarhitekt, Eesti Arhitektide Liidu liige;

- Andres Lunge, arhitekt, Eesti Arhitektide Liidu liige;

- Luigi Fiumara, arhitekt, Kiev National Univesity of Construction and Architecture professor;

- Mikk Pärdi, arhitekt, Tartu Waldorfgümnaasiumi lapsevanem;

- Lena Leonovitš, sisearhitekt, Tartu Waldorfgümnaasiumi õpetaja ja lapsevanem;

- Katri Tammekand, Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi juhatuse liige, Tartu Waldorfgümnaasiumi lapsevanem (¸ürii sekretär);

- Marika Kööbi, Tartu Waldorfgümnaasiumi õpetaja ja lapsevanem (varuliige);

- Vilen Künnapu, arhitekt, Eesti Arhitektide Liidu liige (varuliige).

 

´üriil on kavandite hindamiseks õigus kaasata sõltumatuid eksperte ekspertarvamuste saamiseks.

 

Konkursil osalemiseks ja kvalifitseerimiseks vajalike dokumentide esitamise tähtaeg on 15. august 2012 kell 16:00. Dokumendid tuleb tuua ise kohale või esitada omal vastutusel kas posti või kulleriga Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi aadressil Ploomi 1, 50110 Tartu perioodil 13. kuni 15. august 2012 kell 9:00 kuni 16:00 Tartu Waldorfgümnaasiumi büroosse (esimesel korrusel).

 

Kavandit sisaldava pakendi esitamise tähtaeg on 31. oktoober 2012 kell 16:00. Pakend tuleb tuua ise kohale või esitada omal vastutusel kas posti või kulleriga Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi aadressil Ploomi 1, Tartu 50110 perioodil 29. kuni 31. oktoober 2012 kell 9:00 kuni 16:00 Tartu Waldorfgümnaasiumi büroosse (esimesel korrusel). Kavandi esitamise õigus on ainult eelnevalt kvalifitseeritud osalejal/ühisosalejal.

Võistluse lähtematerjalid on allalaetavad riigihangete registri koduleheküljelt (viitenumber on  135238).

Küsimused tuleb esitada riigihangete registri kodulehe kaudu.


Lisa 1 Ideekonkursi võistlusülesanne koos lisadega on lisatud Lisa C:
Geodeetiline krundi alusplaan lisaks pdf formaadile ka dwg formaadis.

Lisa 1 Ideekonkursi võistlusülesanne koos lisadega on lisatud Lisa C:
Krundipiirid nii pdf kui ka dwg formaadis (M1).

Parandatud juhend on lisatud alljärgnevasse failide loetelusse.

p 6.1 parandatud järgmised laused:
- kutsekvalifikatsiooni tõendavad dokumendid vastavalt juhendi
punktile 6.2.8 (M1);
- esindusõigust tõendav volikiri vastavalt juhendi punktile 6.2.9 (M1).

 

ning kustutatud viimane punkt.

 

p 6.3.1. parandatud järgmised laused:
Kvalifitseerimisel esitatavad dokumendid peavad olema koostatud eesti
või inglise keeles. Koopiad originaaldokumentidest võivad olla
osaleja/ühisosaleja asukohajärgses ametlikus riigikeeles, koos tõlkega
eesti või inglise keelde. Tekstis ilmnevate vastuolude korral lähtub
Hankija tõlkest (M2).

 

p 10.2.1. parandatud järgmine lause:
Kõik kavandi osad ja juhendi punktis 10.2.4 nimetatud dokumendid
peavad olema esitatud eesti või inglise keeles (M2).

 

p 13.7. parandatud järgmine lause:
Konkursil osalejatel on õigus saada hankedokumentide kohta selgitusi
ja lisateavet. Kõik küsimused peavad olema esitatud eesti või inglise
keeles ja esitatud riigihangete registri vahendusel hiljemalt neli (4)
päeva enne kvalifitseerimisdokumentide või kavandi esitamise tähtaega
(M2).

 

 
Võistluse lisamaterjalid on allalaetavad:

 

Ideekonkursi võistlusjuhend (29.06)

 

Lisad

 

Lisa 1 Ideekonkursi võistlusülesanne koos lisadega (30.08)

Lisa 2 Vorm I - (Kinnitus kõrvaldamise aluste puudumise kohta)

Lisa 3 Vorm II - (Kinnitus osalemise õiguse kohta)

Lisa 4 Vorm III - (Nimekaart O)

Vorm III - (Nimekaart ÜO)

Lisa 5 Vorm IV - (Kinnitus kavandi vastavuse kohta)

Lisa 6 Vorm V - (Hinnaettepanek) 

Lisa 7 Vorm VI - (Kinnitus teose avalikustamise õiguse kohta)

Lisa 8 Vorm VII - (Kinnitus teose realiseerimisõiguse kohta)

Lisa 9 Vorm VIII (Kinnitus teose omandiõiguse kohta)

 

Kvalifitseerimiskomisjoni käskkiri 30.08.2012

 

Kvalifitseerimiskomisjoni käskkiri 30.08.2012 (DigiDoc, mille kuvamiseks vajaliku tarkvara saab siitTeised teated: