Kool noolTutvustus noolLugemist noolMeedias ilmunud noolTWG presiteade 31.01.12

Trükitav versioon

PRESSITEADE

31. jaanuar 2012

 

Lapsevanemad otsivad Tartu Waldorfkeskuse rajamiseks raha


Jaanuari lõpuks valmis Tartu Waldorfkeskuse rajamise äriplaan, mille koostamiseks eraldas toetuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Tartu Waldorfgümnaasiumi ja Meie Mängurühma nimelise lastehoiu lapsevanemad on entusiastlikud, et Euroopa Liidu struktuurivahendite toel õnnestub Waldorfkeskus Tartusse ehitada lähema seitsme aasta jooksul.

Tartu linna laste jaoks on vaja ligikaudu 1000 uut lasteaiakohta. 12-klassiline Tartu Waldorfgümnaasium vajab juba pikemat aega avaramaid ruume, Tartu linn aga kooli kasutuses olevaid ruume, et sinnagi uusi lasteaiakohti luua.

Aegamööda on aina selgemaid piirjooni võtnud idee rajada Tartusse terviklik Waldorfkeskus, mis pakub haridus-, kultuuri- ja sotsiaalteenuseid kogu inimese elukaare jooksul. Lapsevanemad, kes Waldorfkeskuse rajamist eest veavad, ning Tartu linna esindajad jõudsid 2010. aasta lõpus ühise arusaamiseni, et keskuse jaoks on vaja ehitada uus maja. Tartu Volikogu andis kooli pidavale Seltsile 50-aastase hoonestusõiguse Raadi endises sõjaväepiirkonnas.

Waldorfkeskuse rajamise projektijuht Katri Tammekand ütles, et waldorfkooli ja –lastehoiu lapsevanemana on ta veendunud, et on vaid aja küsimus, millal Raadi endine sõjaväeala lagunenud barakkide asemele kerkivad waldorflasteaed ja -kool ning täna vanu autokumme ja muud prügi täis piirkond saab puhtaks ja korda. „Julge pealehakkamine on pool võitu! Mõnikord võivad võimatuna näivad asjad juhtuda kiiremini, kui me ette oskame arvata,“ ütleb kolme lapse ema Tammekand. Ta lisas: „Loodetavasti on Eesti ühiskonnas aeg ja inimesed küpsed selleks, et lisaks riigi ja kohalike omavalitsuste investeerimiskavades plaanitud objektidele leidub Euroopa Liidu struktuurivahendites raha ka lapsevanemate initsiatiivil rajatavale Tartu Waldorfkeskusele!.“

Waldorfkoolides peetakse tähtsaks lisaks intellektuaalsetele teadmistele ka sotsiaalsete oskuste omandamist, mis aitavad lapsel kasvada terveks ja tasakaalukaks täiskasvanuks. Kesksel kohal on lapse individuaalse arengu toetamine ning vähem tähtis on võrdlus eakaaslaste teadmiste ja oskustega.

Rajatavas Tartu Waldorfkeskuses on plaanis luua 72 lasteaia ja –hoiukohta, suurendada seni 180 õpilasega waldorfkool vähemalt 300 õpilasega kooliks ning pakkuda hoolekandeteenuseid vähemalt 40 inimesele. Lisaväärtusena saab Tartu linn teha juurde Tartu Waldorfgümnaasiumi praegustes ruumides ligi 170 lasteaiakohta.

 

Lisainfo

Katri Tammekand, Tartu Waldorfgümnaasiumi projektijuht

tel 501 5141

e-post katri.tammekand[ät]gmail.com