Kool noolTutvustus noolLugemist noolMeedias ilmunud noolPressiteade 29.11.11

Trükitav versioon

PRESSITEADE

29. november 2011

 

Tartus peetakse plaane Waldorfkeskuse rajamiseks

 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetab Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi projekti „Tartu Waldorfkeskuse rajamine“. Seltsi liikmete ja partnerite koostöös valmib äriplaan, mis on abiks Waldorfkeskuse arhitektuurivõistluse ettevalmistamisel ja ehituseks rahastajate leidmisel.

 

Tartus on waldorfpedagoogilist haridust antud üle 20 aasta. Ekperimentaalklassist välja kasvanud 12-klassiline Tartu Waldorfgümnaasium vajab juba pikemat aega avaramaid ruume, Tartu linn aga kooli käes olevaid ruume, et sinna uusi lasteaiakohti luua.

Aegamööda on aina selgemaid piirjooni võtnud idee rajada Tartusse terviklik keskus, mis pakub haridus-, kultuuri- ja sotsiaalteenuseid kogu inimese elukaare jooksul. Waldorfkeskuses hakkab tegutsema lasteaed, põhikool, gümnaasium, huvikool, täiskasvanukoolitus, seal toimub kultuurisündmusi ning pakutakse hoolekandeteenuseid.

Waldorfkeskuse rajajad ja Tartu linna esindajad on jõudnud ühise arusaamiseni, et keskuse jaoks on vaja ehitada uus maja. Selle kinnituseks andis Tartu Volikogu möödunud aasta novembris kooli pidavale Seltsile 50-aastase hoonestusõiguse Raadi endises sõjaväepiirkonnas. Linna ootus on, et Selts esitab ehitusprojektid kooskõlastamiseks hiljemalt 2015. aastaks ning garantiid ehituse rahastamiseks hiljemalt 2017. aastaks.

 

Waldorfkeskuse rajamise projektijuht Katri Tammekand ütles, et waldorfkooli lapsevanemana on ta tänulik Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile projekti toetamise eest. „Nii lapsed, lapsevanemad kui õpetajad annavad endast parima, et koostöös Tartu linna ning haridus-, sotsiaal- ja regionaalarengu eest vastutavate ministeeriumitega õnnestuks meil Waldorfkeskus Tartusse rajada,“ selgitas Tammekand. „Tänu positiivsele rahastamisotsusele saame Waldorfkeskuse rajamise teel astuda edasi olulise sammu, et meie ideed rahastajatele arusaadavas keeles kirjeldada.“

 

Ühiskonnas on aina suurem ootus koolide järgi, kus laste kooliskäimisrõõm ja tegutsemislust käib käsikäes teadmiste omandamisega. Sellistes koolides tegutsevad laste kõrval rõõmuga ka lapsevanemad ja õpetajad, et toetada nii laste, enda kui ka haridusasutuse kui tervikliku kogukonnakeskuse arengut.

 

Möödunud aasta seisuga on Eestis omandanud waldorfkoolis põhihariduse 353 õpilast, gümnaasiumihariduse on saanud Tartu Waldorfgümnaasiumis 10 lendu ehk ligi 150 noort.

 

Lisainfo

Katri Tammekand, Tartu Waldorfgümnaasiumi projektijuht

tel 501 5141

e-post katri.tammekand[ät]gmail.com

www.waldorfkool.info