Kool noolTeated noolTartu Linnavolikogu pressiteade

Trükitav versioon

Tartu Linnavolikogu pressiteade 11.11.2010


Raadile võidakse rajada Waldorfhariduskeskus

Volikogu andis loa seada hoonestusõigus Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi kasuks Puiestee, Kasarmu, Roosi ja Vahi tänavaga piirnevale 12 150 ruutmeetri suurusele alale Tartu Waldorfhariduskeskuse rajamiseks. Kehtiva detailplaneeringu kohaselt on krunt määratud ühiskondlike hoonete maaks. Hoonestusõiguse tähtaeg on 50 aastat ning tasu suurus on võrdne maamaksuga ehk 851 krooni aastas.

Waldorfhariduskeskuse koosseisus on kavas rajada kool 324 õpilasele, lasteaed 72 lapsele ning 40 kohaga vanadekodu. Keskuse lähteülesande, tasuvusuuringu, arhitektuurse lahenduse ja ehitusprojekti koostamise rahastamiseks plaanib Waldorfkooli Selts esitada projektitaotluse Eesti-Läti-Vene koostööprogrammi. Üheks taotluse esitamise eeltingimuseks on ehitamiseks vajaliku krundi olemasolu.

Linnavarakomisjoni ettepanekul tegi volikogu linnavalitsusele ülesandeks sõlmida hoonetusõiguse seadmiseks ka eelleping, mille kohaselt peab Waldorfkoolil olema kooskõlastatud ehitusprojekt hiljemalt 2015. ning garantiid ehituse rahastamiseks 2017. aastaks. Kui neist tähtaegadest kinni ei peeta, ei teki linnal kohustust hoonestusõiguse seadmiseks ega tehtud kulutuste hüvitamiseks. Samuti tuleb Waldorfkoolil tagada rajatavate hoonete kasutamine lasteaia, kooli ja hoolekandeasutusena.

Lisainfo:
abilinnapea Raimond Tamm, 736 1213, 515 4738

linnavarakomisjoni esimees Urbo Vaarmann, 516 4669
Teised teated: