Kool noolKoolipere

Trükitav versioon

  • 2019/2020. õ/a-l õpib Tartu Waldorfgümnaasiumis 333 õpilast.

  • 1.-7. klassi on 2 paralleeli, 8.-12. klassi üks klassikomplekt.

  • Klassi suurus on keskmiselt 18 õpilast.
  • Tartu Waldorfgümnaasiumis töötab 40 õpetajat.

  • 2008. aastal korraldatud küsitluse tulemusena selgus, et õpetajad on hästi motiveeritud ja oma töökeskkonnaga rahul. Küsitlusest selgus ka, et peamise motivaatorina näevad õpetajad võimalust õpilastega suhelda ja nende arengut jälgida. Lisaks sellele toodi innustavana esile tõik, et töö õpetajana pakub häid võimalusi enesearenduseks.
  • Enamus Tartu waldorfkooli lapsevanematest on rahul kooli valikuga. Kõrgelt hinnatakse kooli osa sotsiaalsete oskuste, sallivuse ning positiivse ellusuhtumise kujundamisel. Ühe tugevusena tuuakse eraldi välja ka turvaline keskkond.
  • 2012. a. kevadel vilistaste hulgas läbiviidud uuringust selgus, et kõrgelt hinnatakse õpilaste ja õpetajate vahelist head läbisaamist ning põhiainete õppimist perioodõppe vormis. Vilistlased on rahul waldorfkoolist saadud teadmiste ja oskustega. Uuringuga saad lähemalt tuvuda siin.
 


Veel infot: