Kooli astujale noolVastuvõtukord I klassi astujale

Trükitav versioon

 

Tartu Waldorfgümnaasiumisse vastuvõtmise kord esimesse klassi astujale


1) Vanematel on soovitav enne lapse kooliminekut tutvuda lähemalt waldorfpedagoogika põhimõtetega.


Seda saab teha Tartu Waldorfpedagoogika Seminari nädalalõpukursustel, ning Tartu Waldorfgümnaasiumi lastevanemate kooli loengutel ja avatud uste päevadel. Loengutes käsitletakse lapse kooliküpsust, waldorfpedagoogika põhimõtteid, töökorraldust ning õppekava. 

Infot koolituste ja loengute kohta saab kooli kodulehelt www.waldorfkool.info, Eesti Vabade Waldorfkoolide- ja lasteaedade Ühenduse kodulehelt waldorf.ee, kooli büroost ning meediast. Kooli büroost on võimalik osta ning tellida ka waldorfpedagoogikaalast kirjandust.

Kindlasti tasuks lugeda Eesti waldorfkoolide õpetajate ja lapsevanemate koostöös valminud "Lapsevanema käsiraamatut".


2) Esimesse klassi astumiseks tuleb lapsevanematel oma laps eelnevalt registreerida.


Seda on võimalik teha kooli kodulehel oleva vormi kaudu (vt. Menüüribal Kooli astujale).


3) Laste vastuvõtu kord

Vastuvõtutunnid toimuvad laupäeviti rühmatundidena. Samal ajal on vanematel võimalik osaleda vestlusringis.

Kooli võetakse vastu kooliealised lapsed (laps saab 7 aastaseks enne 1. oktoobrit). Lõpliku otsuse langetamisel lähtutakse klassi kui terviku kujundamisest.

Kui soovijaid on rohkem kui klassis kohti (1. klassi maksimaalne suurus on 24 õpilast), siis võetakse esmalt vastu Tartu Waldorfgümnaasiumis õppivate laste õed-vennad ja waldorflasteaedade lapsed. Järgnevad vabad kohad täituvad avalduste laekumise järjekorras.

Tagasiside lapse vastuvõtmise kohta saadetakse vanematele e-kirjaga.

Peale lapse kooli vastuvõtmist toimivad perevestlused õpetajatega ja soovi korral antroposoofilise meditsiini konsultandiga. Perevestluste ajad lepitakse kokku meili teel.

 
4) Esitamiseks vajalikud dokumendid:

  • avaldus, ankeet
  • iseloomustus või koolivalmiduse kaart (väljastab lasteaed, kus laps käib)

Vastuvõetud õpilased:

  • sünnitunnistus
  • kooliõpilase tervisekaart (väljastab perearst)


5) Lapse kooli tulles sõlmib lapsevanem või hooldaja Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsiga koolilepingu.

Lepingut on võimalik sõlmida paberkandjal kooli büroos või digitaalselt. Lepingu sõlmimisele kaasa võtta vanema/hooldaja isikuttõendav dokument.