Trükitav versioon

Waldorfkoolis õppides olen ma aru saanud, et oluline pole teada kõiki fakte, vaid oskus eristada tähtis ebaolulisest, õppida targasti ning õppida enda jaoks.


Eelmisel õppeaastal oli mul hea võimalus terve aasta vältel võrrelda eesti waldorfkooli ühe saksa waldorfkooliga. Ja endalegi üllatuseks ma nägin, et väga palju erinevusi meil polegi. Nii sinna õppima minek kui sealt tagasitulek Tartu Waldorfgümnaasiumisse sujus tõrgeteta, kõik klappis hästi.


Kuigi paljudes Saksa waldorfkoolides on kuni 1000 õpilast või isegi rohkem, nii et esimestel päevadel pidin ma kasutama kaarti, et mitte ära eksida, sain ma kohe aru, et see on waldorfkool. Seega pole waldorfkoolid mitte ainult väikesed, väikekoolid kuskil metsakülas, vaid suured ja olulised koolid.


Ka meie sihiks on olnud tugevad waldorfkoolid Eestis ning suur arenguhüpe on juba tehtud. Kuid ega areng ei teki, lõpe ega kao. Mingil kindlal hetkel saab sellest aru ainult algusele tagasi vaadates ning praegusega võrreldes.