Kool noolTutvustus noolLugemist noolHariduspäev "Värv ja valgus", kevad 2002

Trükitav versioon

2002. aasta kevadel, kui waldorfkoolid olid Eestis tegutsenud 12 aastat ning Tartus oli lõpetamas esimene gümnaasiumi lend, tulid kokku kõik Eesti waldorfkoolid, et vastata küsimustele: Miks me olemas oleme? Kus me oleme? Kuhu tahame minna? Otsustati väljuda kooliseinte vahelt ja jagada oma mõtteid ning maailmavaadet kõigi hariduselust huvitatutega. Seepärast korraldati, eelkõige lapsevanem Aime Jaaguse eestvedamisel, Tartu Sadamateatris hariduspäev „Värv ja Valgus".

Miks just selline nimi? Värvid seostuvad inimese sügavamas teadvuses kunsti, loomingu ja individuaalse loomevabadusega. Valgus aga hariduse, teadmiste ja haritusest tuleneva sotsiaalse vastutuse ning vabadusega. Kuidas on lood isiksuse loomevabaduse ja sotsiaalse vastutuse ning vabaduse arendamisega koolis? On selleks soodus keskkond olemas? Need olid küsimused, mida hariduspäeval käsitleti.

Hariduspäeva kavas olid konverents, kontsert ja ball. Siin on võimalus lugeda konverentsil peetud ettekandeid. Ehkki möödunud on mitu aastat, on teemad endiselt aktuaalsed.

 

Sirje Priimägi, TPÜ haridusuuringute instituudi direktor

 

Tõnis Pechter, Tartu Waldorfgümnaasiumi XI klassi õpilane

 

Markus Tani, Tartu Waldorfgümnaasiumi IX klassi lõpetanu, Hugo Treffneri Gümnaasiumi X klassi õpilane

 

Ene Silvia Sarv, TPÜ haridusuuringute instituudi lektor

 

Tiiu Bläsi-Käo, kauaaegne waldorfpedagoog Saksamaalt, Eesti waldorfkoolide toetaja ja nõustaja