Kool noolTutvustus noolTraditsioonid noolAastatöö 11. klassis

Trükitav versioon

Tunnetades oma võimeid ja huvide individuaalsust, küpseb noore inimese eneseusaldus ja kujuneb isiksus. Üheks võimete ja huvide kogemise ning näitamise võimaluseks on 11. klassi noore jaoks aastatöö tegemine ning esitamine. Töö võib olla kas praktilist (ehitamine, käsitöö, kunst vms.) või teoreetilist laadi (uurimused).

 

Õpilane valib teda huvitava teema, leiab juhendaja. Töö planeerimiseks ning teostamiseks on aega üks kooliaasta. Kevadel tuleb oma aastatööd koolirahva ees esitleda ning huviliste küsimustele vastata.