Kool noolTutvustus noolTraditsioonid noolKlassinäidend 8. klassis

Trükitav versioon

Esimesel ja teisel kooliastmel on draamaõpetuse elemendid olemas nii õppemetoodikas kui erinevate ainete (nt emakeel, muusikaõpetus, eurütmia) sisudes: mängud, suhtlemis- ja rollimängud, kirjeldavast pildist lähtuv mäng, luulelugude esitamine koos lavastuslike elementidega, ühisretsitatsioonid koos individuaalse osa suurenemisega vanuseastmeti jne.

Murdeeas, mil õpilane otsib uut suhet iseenda ja maailmaga, on kohane tegeleda põhjalikumalt draamaõpetusega. Draamaharjutused võimaldavad kogeda senisest erinevaid eneseavaldusi, näha nii ennast kui kaaslasi uues valguses. Draamatunnid ja töö konkreetse näidendiga aitavad normaliseerida olukorda klassides, kus on omavahelisi suhtlemisprobleeme.

8. klassis võetakse ette üks maailma või Eesti kirjandusklassikasse kuuluv näidend. Sellest saab kooliaasta suurprojekt, mis koos lavakujunduse, helitausta ja kostüümide kavandamise ning valmistamisega hõlmab emakeele ja kirjanduse, tööõpetuse ning muusikaõpetuse tunde. Lavastust etendatakse kevadel koolirahvale ja lapsevanematele.


Tartu waldorfkoolis on 8.-ndad klassid lavale toonud järgmised lavastused:

 • 2000 A. Ostrovski "Lumivalgeke" (lavastaja klassiõpetaja Anneli Aan)
 • 2001 Moliere "Scapini kelmused" (lavastaja klassiõpetaja Karina Teder)
 • 2002 E. Vilde "Vigased pruudid" (lavastaja klassiõpetaja Vaike Perlin)
 • 2003 E. Vilde "Pisuhänd" (lavastaja klassiõpetaja Meelis Sügis)
 • 2004 J. Švarts "Tavaline ime" (lavastaja klassiõpetaja Karin Raamat)
 • 2005 W. Shakespeare "Romeo ja Julia" (lavastaja külalisõpetaja Tanel Jonas)
 • 2007 õpilaste ühislooming "Koolipäev Tartu Waldorfgümnaasiumis" (lavastaja klassiõpetaja Kaie Konsap)
 • 2008 W. Shakespeare "Eksituste komöödia" (lavastaja klassiõpetaja Meelis Sügis)
 • 2009 J. Švarts "Draakon" (lavastaja külalisõpetaja Astrid Hallik)
 • 2010 P. Holeinone "Legend Robin Hoodist" (lavastaja draamaõpetuse õpetaja Marko Mäesaar)
 • 2011 K. Ehastu "Väike igav linn" (lavastaja draamaõpetuse õpetaja Külli Ehastu)
 • 2012 Näidend ja lavastus "David Dickens" valmis 8. klassi õpilase Doris Pruuli aastatööna (lavastajad Doris Pruuli, draamaõpetuse õpetaja Külli Ehastu)
 • 2013 Näidendi "Kuhu Kati Karu sai?" idee ja algtekst 8. klassi õpilane Tarvi Liivak (lavastaja Külli Ehastu)
 • 2014 J. Kunder "Kroonu onu" (lavastaja Külli Ehastu)
 • 2015 Ch. Dickens "Oliver Twist" (lavastaja Külli Ehastu)
 • 2016 A. Kitzberg "Libahunt" (lavastaja klassiõpetaja Ivo Kajak)
 • 2017 J. Švarts "Tavaline ime" (lavastaja Külli Ehastu)
 • 2018 J. Švarts "Draakon" (lavastaja Külli Ehastu)
 • 2019 J. Krüss "Timm Thaler" (lavastaja Külli Ehastu)
 • 2021 (9. klass) A. Drewe, G. Stiles "Teistmoodi" (lavastaja Külli Aavakivi)