Arhiiv (peidetud lehed) noolAegunud tööpakkumised noolTööpakkumine - koolipsühholoog

Trükitav versioon

Tartu Waldorfgümnaasium pakub alates jaanuarist 2022 osalise koormusega tööd koolipsühholoogile, kelle tööülesanneteks on:

  • õpilaste psühholoogilise arengu ja toimetuleku hindamine;
  • lapsevanemate, õpetajate ja õpilaste nõustamine vaimse tervise ning õpilaste õppimist ja käitumist puudutavates küsimustes;
  • erialase teavitustöö korraldamine koolis õpetajate ning õpilaste hulgas ning kooli vajadustest lähtuvate ennetustegevuste korraldamine (projektid, tugirühmad, vestlused, teemapäevad jmt)

Uuelt kolleegilt ootame koostöövalmidust, erialast haridust ja huvi waldorfpedagoogika vastu.

Avalduse, mis sisaldab kandidaadi elulugu ja waldorfkoolis tööle asumise soovi põhjendust, palume saata aadressil internk[ät]waldorfkool.info