Kool noolTeated noolTWG õpilased aineolümpiaadidel

Trükitav versioon

Tartu Waldorfgümnaasiumi õpilased osalesid aineolümpiaadidel

26. jaanuaril 2021 toimunud riikliku emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus saavutas meie kooli 8. b klassi õpilane Hellä Iva nooremas vanuseastmes 16. ning 10. klassi õpilane Marie Kurs keskmises vanuseastmes 26.–27. koha. Osavõtjaid oli kummaski vanuseastmes kokku 57.  

9. klassi õpilane Ingela Eenola tõusis keskmises vanuseastmes jagama 4.–6. kohta ning pääses edasi ka 19. märtsil veebis toimuvasse lõppvooru. 

 

Väga häid tulemusi saavutasid meie õpilased ka 30. jaanuaril 2021 toimunud bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoorus, kus 9. klassi õpilane Pääsu Helina Tärgla tuli 44 osaleja seas kõrgele 5. kohale; gümnaasiumiastmes aga saavutasid 11. klassi õpilane Paula Liisa Ani ja 12. klassi õpilane Liisa Helena Timmerman vastavalt 21. ja 15. koha. 

 

Õnnitleme oma julgeid ja õpihimulisi õpilasi!

 

Õpetajad Epp Ollino (eesti keel) ja Marlen Tärgla (bioloogia)
Teised teated: