Kool noolTeated nool Sisseastumiskatsed 10. klassi

Trükitav versioon

Meiega igav ei hakka


Sisseastumiskatsed 2021. a septembris avatavasse 10. klassi toimuvad laupäeval, 10. aprillil kell 11.00–14.00. Täpsema info (sh võimalike riiklikust olukorrast tulenevate muudatuste kohta) saadame katsetele registreerunutele e-postiga.

Sisseastumiskatsed toimuvad kahes osas: must-valge joonistamine ja sisseastumistest. Joonistamiskatsel tuleb pliiatsiga joonistada etteantud kompositsiooni paarist esemest. Ülesande eesmärk ei ole mõõta kandideerijate kunstilisi oskusi, vaid anda aimu nende valmisolekust tegeleda kunstilis-praktiliste ainetega, millel on waldorfkooli õppekavas oluline osa.

Sisseastumistest koosneb järgmistest osadest: eesti keel, matemaatika, inglise keel, loodusained, ajalugu ning ühiskonnaõpetus. Testi tegemisel ei tohi kasutada abimaterjale ega taskuarvutit. Testi täitmiseks on aega 2,5 tundi.  

Sisseastumiskatsetele tuleb kandideerijal kaasa võtta pildiga dokument (õpilaspilet, pass või ID-kaart), 9. klassi tunnistuse lihtkoopia või väljatrükk e-koolist (varem lõpetanutel 9. klassi lõputunnistus) ning kirjutus- ja joonestusvahendid (harilik pliiats, kustukumm, joonlaud, mall, sirkel).

Sisseastumiskatsete tulemuste põhjal koostatakse kandideerijatest pingerida, mille alusel kutsutakse vestlusele. Vestluse toimumise kuupäev ja kellaaeg teatatakse kandideerijale e-kirjaga või telefoni teel.

Tartu Waldorfgümnaasiumis 2021/2022. õppeaastal avatavasse 10. klassi võetakse vastu kuni 26 õpilast.

Vastuvõtuandmete ankeedi saab täita SIIN.

Täiendavate küsimuste korral võtke palun ühendust tulevase 10. klassi klassijuhataja Marlen Tärglaga aadressil marlen.targla[ät]waldorfkool.info
Teised teated: