Kool noolTutvustus noolTraditsioonid noolSotsiaalpraktika

Trükitav versioon

Sotsiaalpraktika pakub noorele uut arenguvõimalust, selle käigus on võimalik osaleda inimliku ja ühiskondliku elu kujundamises. Sotsiaalsfääris "katsutakse läbi" oma võime toime tulla ka tavatutes olukordades. Isiklikud huvid jäävad tahaplaanile, oluliseks saab tahe ja oskus teisi aidata. Nii saadakse aimu sellest, kui suur on vastutuse määr, kui tegemist on inimese, mitte asjaga. 12. klassi õpilased tutvuvad ühe nädala jooksul erinevate sotsiaalhoolekandeasutuste elu ja oluga, et õppida märkama enda ümber inimesi, kes vajavad tuge ja kõrvalist abi.

 

Ühenädalase praktika jooksul oodatakse õpilastelt asutuse ajaloo uurimist ning igapäevases tegevuses osalemist. Praktika lõppedes kirjutavad õpilased kokkuvõtte kuuldust-nähtust.

 

Meie kooli praktikabaasideks on olnud erinevad Tartu linna lasteaiad, Tartu Maarja Kool, Käopesa lastekodu, Tiigi tn turvakodu, Tartu kristlik noortekodu.