Kool noolTeated noolTööpakkumine - sotsiaalpedagoog

Trükitav versioon

Tartu Waldorfgümnaasiumis on avatud  konkurss  

ülaastme sotsiaalpedagoogi ametikohale (asenduskoht).

Sotsiaalpedagoogi tööülesannet hulka kuuluvad:

  • õpilaste, vanemate ja õpetajate nõustamine;
  • käitumis- ja õpiprobleemidega õpilase tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine  võrgustikutöö korraldamise kaudu;
  • 8.–12. klassis karjäärialase info jagamine ning nõustamine, karjääriplaneerimise alaste ürituste ning kohtumiste korraldamine;
  • koostöö kooli töörühmade ja tugispetsialistidega ning kooliväliste tugikeskuste spetsialistidega.

Kandidaatidel palume saata oma CV ja motivatsioonikiri aadressile internk[ät]waldorfkool.info hiljemalt 15. juuniks.

 
Teised teated: