Kool noolTeated noolTööpakkumine - sotsiaalpedagoog

Trükitav versioon

Tartu Waldorfgümnaasiumi ülaastmesse (8-12. klass) otsitakse käesoleval sügisel 0,5 koormusega sotsiaalpedagoogi.

Sotsiaalpedagoogi tööülesannete hulka kuuluvad:

• õpilaste, vanemate ja õpetajate nõustamine;

• kohanemis-, käitumis- ja õpiprobleemidega õpilase tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine võrgustikutöö korraldamise kaudu;

• 8-12. klassis karjäärialase info jagamine ning nõustamine, karjääriplaneerimise alaste ürituste ning kohtumiste korraldamine;

• koostöö kooli töörühmade ja tugispetsialistidega ning kooliväliste tugikeskuste spetsialistidega.

 

Tegemist on asenduskohaga põhitöötaja naasmiseni. Õpilasi on 8.-12. klassini kokku 120.

CV koos kaaskirjaga (miks olete otsustanud kandideerida waldorfkooli ja mida oma töös kõige tähtsamaks peate) palume saata enne 30. septembrit aadrssil internk[ät]waldorfkool.info

 
Teised teated: