Kool noolTutvustus noolTraditsioonid noolVanad ametid 3.-4. klassis

Trükitav versioon

Vanade ametitega otseselt kokku puutumine toetab 3.-4. klassi koduloos õpetatavat.

9- aastaselt toimub oluline murrang lapse suhetes maailmaga: ühtsest maailmast saab nüüd ümbritsev maailm, seda on võimalik mõistusega järk-järgult haarata. Selline mina ja maailma vastandumine viiks kergesti võõristustunde tekkimiseni, kui katkenud sidet omaenda tahtetegevuse läbi uuesti ei loodaks.

Laps tunnetab seost tegelikkusega kõige otsesemalt 3. ja 4. klassis põllu- ja talutöid tehes (maa kündmine, vilja külvamine ja koristamine, lamba pügamine, või valmistamine jne.) ning 4. klassis ehitust planeerides ning teostades (majake, püstkoda, sild vms).

Põllutöid teostatakse agraarühiskonnale omasel viisil, võimalusel vanu tööriistu kasutades. Sel viisil muutub kodukoha ajalugu praktiliseks elamuseks.

Meie kooli 3. ja 4.-dad klassid on aastate jooksul koos vanematega ehitanud mängumaja, kiige ja ronimisredeli lasteaiale, koolivärava, püstkoja, puhkemajakese ning puhkepaiga koos pingi ja lauaga kooli õuele, kitseaia, ladunud kooliõuele kivimüürid.