Kool noolTutvustus noolTraditsioonid noolOlümpiamängud

Trükitav versioon

Waldorfkooli õppekava kohaselt vaadeldakse11-12-aastast last tema arengus kui väikest muinasaja kreeklast- ta on liikuv, elurõõmus, harmooniline. Muinas-Kreeka ongi waldorfkoolide õppekavas 5. klassi ajalooõpetuse läbiv teema. Olümpiamängudega süvendatakse teadmisi Vana-Kreeka ajaloost ning saadakse ehedaid kogemusi.

Esimesed waldorfkoolide 5. klasside antiik-kreeka stiilis olümpiamängud toimusid 2003. aastal Aruküla Vabas Waldorfkoolis. Tänaseks on sellest saanud igakevadine traditsioon, kus Eesti waldorfkoolide kõrval osalevad külalised ka Läti waldorfkoolidest.

Spordipidu kestab kaks päeva. Noored sportlased, kohtunikud ning linnapead on ajastukohaselt rõivastunud, kantakse linna vappe, odasid, kilpe ning tõrvikuid. Avamisel peetakse kõnesid, antakse vanne, süüdatakse tuli. Võistlusaladeks on maadlus, kettaheide, odavise, kõrgushüpe, kaugushüpe, kilbijooks, maraton. Õhtu veedetakse samuti kreekateemaliselt: söök, laulud, tantsud, oodide kirjutamine, näitemängud jne.

Kogu ürituse valmistab ette ühe waldorfkooli 5. klass ja vanemad.

I waldorfkoolide OM 2003 Arukülas

II waldorfkoolide OM 2004 Viljandis

III waldorfkoolide OM 2005 Tartus

IV waldorfkoolide OM 2006 Rosmal

V waldorfkoolide OM 2007

VI waldorfkoolide OM 2008 Tartu

VII waldorfkoolide OM 2009 Viljandis

VIII waldorfkoolide OM 2010 Tallinnas

Loe lisaks: siit ja siit