Kool noolTunniplaan

Trükitav versioon

TUNNIPLAAN 2019/2020 

Tunniplaan eraldi lehel avaneb SIIT, õpetajate tunniplaan SIIN.  

 

TUNDIDE AJAD

 

1.-7. klass

8.-12. klass

8.30-10.00

 

Põhitund

8.30-10.00

 

Põhitund

20 min

Teepaus

20 min

Teepaus

10.20-11.05

1. ainetund

10.20-11.05

1. ainetund

20 min

1.-4. kl söömas
5.-7. kl õues

10 min

vahetund

11.25-12.10

2. ainetund

11.15-12.00

2. ainetund

20 min

1.-4. kl õues
5.-7. kl söömas

15 min

vahetund

12.30-13.15

3. ainetund

12.15-13.00

3. ainetund

10 min

vahetund

 25 min

8.-12. kl  söömas

13.25-14.10

4. ainetund

13.25-14.10

4. ainetund

10 min

vahetund

10 min

vahetund

14.20-15.05

5. ainetund

14.20-15.05

5. ainetund

 

 

5 min

Vahetund (vajadusel)

 

 

15.10-15.55

6. ainetund

 

KONSULTATSIOONID JA JÄRELEVASTAMISED

Konsultatsioonide ja järelevastamiste ajad on saadaval SIIN.