Kool noolKoolipere noolTöögrupid (vana)

Trükitav versioon

TARTU WALDORFGÜMNAASIUMI TÖÖGRUPID

Waldorfkooli ideest lähtudes on kooli keskseks organiks õpetajate kolleegium. Õpetajate kolleegiumi peamine ülesanne on pedagoogiliste probleemidega tegelemine. Kui mingit tüüpi probleeme koguneb piisav hulk, moodustatakse nendega tegelemiseks töögrupp ehk kooli organ (internkolleegium jne). Selleks et osa saada kogu koolielust, osalevad õpetajad kooli haldusorganite tegevuses (ruumigrupp, õuealagrupp jne). Kooli erinevate organite tegevuses osalevad ka lapsevanemad. Lastevanemate paremaks sidumiseks koolieluga on loodud vanematekogu.

Kuna kooli pidajaks on MTÜ, on seadusest tulenevalt seltsi juhtorganiks juhatus. Juhatuse ülesanne on seni olnud erinevate kooli organite poolt juhatusse saadetud küsimustele vastamine, seltsi eelarve koostamine ja administratiivsete tegevuste korraldamine. Administratiivsete ja haldustegevuste paremaks korraldamiseks on ametisse võetud kooli juhataja.

 

Üldkolleegium

Üldkolleegiumi kuuluvad kõik kooli õpetajad ja kogunevad koosolekule igal neljapäeval. Koosolekul tehakse tagasivaade olnule, analüüsitakse kogemusi, süvenetakse pedagoogilistesse teemadesse loengute vahendusel, tegeletakse pedagoogiliste küsimustega sisuliselt ning planeeritakse tööd lühemas ja pikemaajalises perspektiivis. Kolleegiumi alatöörühmad on: Algastme kolleegium, keskastme kolleegium ja ülaastme kolleegium, kogunetakse kord nädalas neljapäeviti enne üldkolleegiumi.

Üldkolleegiumi konverentsi ettevalmistamise töörühm on Kaia Oper, Karin Raamat ja Triin Iva. Kolleegiumi sekretär Triin Iva: triin.iva[ät]waldorfkool.info 

Kontakt: kolleegium[ät]waldorfkool.info

 

Internkolleegium  

Internkolleegium on kolleegiumi juhatus, mis koguneb kord nädalas esmaspäeviti. Internkolleegium tegeleb kooli personali küsimustega ja õppekava elluviimise planeerimisega.

Töögruppi kuuluvad Kristel Kukk, Marlen Tärgla, Mati Valgepea, Meelis Sügis ja Triin Iva.

Kontakt: intern.kolleegium[ät]waldorfkool.info

 

Seltsi juhatus

Juhatus koguneb kord nädalas esmaspäeviti, tegeleb kooli eelarveliste, administratiivsete ja haldusküsimustega.

Juhatusse kuuluvad Ann Veismann, Henry Timusk, Kaia Oper, Kristel Mäeots, Tanel Mällo ja Toomas Asi.

 

Kontakt: juhatus[ät]waldorfkool.info

 

Usaldusring  

Lapsevanematel, õpilastel ja õpetajatel on oma murede ja probleemide korral võimalik pöörduda lisaks klassiõpetajale ja intenkolleegiumile ka usaldusringi poole. Usaldusring on neutraalne ja erapooletu kuulaja ning vahendaja, kuhu saab pöörduda oma üle pea kasvanud murede, küsimuste ja probleemidega.

Usaldusringi kuuluvad Heidi Reimann, Marika Kööbi, Sigrid Tammemägi ja Vaike Perlin.

Ringi poole saab pöörduda kirja teel aadressil või kontakteerudes üksikute liikmetega otse. Võimalik on vestelda kogu ringiga või mõne konkreetse ringi liikmega eraldi.

Lapsevanemate murede puhul on usaldusringi tegevusse kaasatud lapsevanem Agne Guthan, kelle kaudu on ka võimalik usaldusringi poole pöörduda.

Kontakt: usaldusring[ät]waldorfkool.info

 

Õpilase toetamise töörühm

Õpilase toetamise töörühm (ÕTT) tegeleb eelkõige õpilaste õpiraskuste ja koolisiseste sotsiaalsete probleemide märkamise ning lahendamisega.

Õpilase toetamise töörühma kuuluvad Kaia Oper, Anne Silbaum, Kadi Laanemäe, Ingrid Rummo, Ann Tuulikki Jürgenstein ja Grete Aadla.

Kontakt: ott[ät]waldorfkool.info

 

KiVa-tiim

KiVa-tiimi liikmed on koolitatud kasutama KiVa programmi ja lahendama koostöös klassijuhatajaga märgatud kiusamisjuhtumeid kasutades selleks tõhusaid sekkumismudeleid. 

KiVa-tiimi kuuluvad Ivo Kajak, Rauno Külavee, Ann Tuulikki Jürgenstein ja Anne-Lii Kerge.
 
Kontakt: kiva[ät]waldorfkool.info

 

Õuealagrupp

Õuealagrupp saab kokku u 2 korda kuus ning tegeleb õueala teemadega - Loherada, haljastus, kelgumägi, kiiged, purskkaev jne. Gruppi kuuluvad Dagmar Grigorjeva, Raja Põltsama, Priit Lilleleht, Julia Mnogolessova, Kaie Konsap, Ilmar Part, Kristel Mäeots, Toomas Asi ja Priit Kirsimäe.

Kontakt: oag[ät]waldorfkool.info

 

Ruumigrupp 

Ruumigrupp saab kokku u 2 korda kuus, tegeleb koolimaja eskiisprojektiga, kooli ruumide ja õppekeskkonna loomise vajaduste kaardistamisega (mööbel, värvid, remont jms). Gruppi kuuluvad Kaie Konsap, Dagmar Grigorjeva, Priit Kirsimäe ja Raja Põltsama.

Kontakt: Kaie.Konsap[ät]waldorfkool.info

 

Toidugrupp

Grupp saab kokku vastavalt vajadusele, teemaks kooli õpilaste toitlustamisega seotud teemad. Toidugruppi kuuluvad  lapsevanemad Külliki Kook, Moonika Välja, Andres Randma, Anna- Liisa Lutsar, Roman Kljutšivski, Henry Timusk ja Madli Zobel.

 

Vanematekogu  

Vanematekogu on uus töögrupp, mis hakkab kokku saama  4 korda õppeaastas, peale vaheaega teisel teisipäeval. Vanematekogu moodustavad klasside esindajad.

Kontakt: vanematekogu[ät]waldorfkool.info

 

Tartu ühistranspordi muutmiskava töörühm  

Tartu linn plaanib ühistranspordi  liinide muudatust 2019. a kevadeks. Info põhjal tundus, et meie kooli piirkonna ühistranspordiühendus halveneb, seetõttu moodustus vanemate töörühm, mis  kavandatavaid muudatusi jälgib. Töörühma tegevuse eesmärk on vahendada infot meie kooli ja linnavalitsuse vahel, et tuua õigeaegselt ja selgelt esile meie piirkonnas liikuvate inimeste vajadused, planeerida paremini bussiliiklust ja vältida autoga liiklejate arvu suurenemist.  

Eestvedaja: Kadri Artma artma.kadri[ät]gmail.com

 

Haldusgrupp  

Grupp saab kokku kord nädalas kolmapäeviti algusega kell 14.00. Teemadeks on kooli haldusega seotud küsimused alates köögist kuni raamatupidamise ja muru pügamise sageduseni.

Haldusgruppi  kuuluvad Anu Kuusik, Anu Paju-Lubi, Marina Koho, Raja Põltsama, Dagmar Grigorjeva, Anne-Lii Kerge, Priit Lilleleht ja  Priit Kirsimäe.

Kontakt: haldus[ät]waldorfkool.info