Huvikool noolTartu Waldorf Teater

Trükitav versioon

Mis on Tartu Waldorf Teater?

Tartu Waldorf Teatri (TWT) nime alla koonduvad lavastused, mis sünnivad Tartu Waldorfgümnaasiumi (TWG) draamatundides ja huvikooli teatriringides. Hetkel tegutsevad koolis draamaõpetajatena Külli Aavakivi (kuni 2020 Ehastu) ja Charlyz Vihmapisar Zobel.


Draamatunnid TWGs

Kui rääkida teatrist kui huvitegevusest TWGs, ei saa kuidagi mööda minna õppekavapõhisest draamaõppest. Just siin kohtuvad paljud õpilased esmakordeselt draamavõtete ja lavaga. Just siit saab alguse nii mõnegi lapse sügavam huvi teatri(tegemise) vastu. Just siit sai alguse gümnaasiumi näitering - pärast kordaläinud Shakespeare`i kursust soovis väike rühm noori ka tunniväliselt kokku saada ja teatritegemistega jätkata. Ja just selline, kogu klassiga koos tegutsemine, on pedgoogilisest vaatepunktist palju olulisem kui teatritegemine huvitegevusena. Näiteringi jõuavad sageli need, kes seda väga tahavad. Draamatundides jõuab õpetaja nendeni, kes seda väga vajavad.

Draamal on waldorfkoolide õppekavas väga oluline koht. Draamameetoditega saab elavdada kõiki tunde, muuta õppimine elavaks ja mänguliseks. Nii saabki kooli kuupidudel ja muudel kogunemistel nautida lühemaid või pikemaid lavastatud tekste: valmid, luuletused, Antiik-Kreeka lood, Vanema Edda lood, Kalevipoja lood, Rooma jumalate lood, võõrkeelsed lühilavastused, iga-aastane jõulumäng jpm.

8. klassis on draamal juba õppekavas kindel koht - iganädalane draamatund ning kevadel üks hommikune epohh (3-4 nädalat), mille lõppedes tuuakse välja täispikk lavastus. Draamatundides tegeletakse erinevate draamamängude ja -harjutustega, eesmärgiks julgustada noort oma mõtteid avaldama, arutlema, end selgelt väljendama, koos rühmaga looma jmp. Klassilavastuses saavad kõik need omandatud ja/või avanenud oskused ja omadused nähtavaks. Lisaks on ühe täispika lavastuse valmimine tõsine tahte ning koostöö harjutus - igaühest sõltub palju, et ühine eesmärk - anda endile ja publikule elamust pakkuvad etendused - saaks täidetud. 

11. klassil on õppekavas kaks kursus draamaõpetust, keskendudes W. Shakespeare`i loomingule. Kahe kursuse jooksul tutvutakse põgusalt teatri ajalooga, Shakespeare`i elu ja loominguga. Põhjalikumalt süvenatakse ühte tema näidenditest, tuues see pea täismahus lavale. 11. klassi draamakursusi on TWGs andnud Tanel Jonas ja Marko Mäesaar, alates 2014. aastast on juhendajaks Külli Aavakivi.


Näiteringid TWGs

Huvitegevusena jõudis teatritegevus Tartu Waldorfgümnaasiumisse 2010. aasta sügisel, mil toonased TWG lapsevanemad Stella ja Toivo Sõmer võtsid enda kanda erinevate huviringide tegevuse, sh ka näiteringide, käimalükkamise.

Praegu saab teatriga tegeleda läbi terve kooliea - 1.-12. klassini. 1.-5. kl õpilastega töötab kooli vilistalane Charlyz Vihmapisar Zobel ja 6.-12. klassi õpilastega kooli muusika- ja draamaõpetaja Külli Aavakivi.


TWT tegevused väljaspool kooli

 • 2017. a juunikuus toimus TWT eestvedamisel kolme kooliteatri - Tartu Waldorf Teater, Tallinna 32. Keskkooli "K.O.K.K." ja Viimsi Gümnaasiumi "e k s p e r i m e n t" - ühine teatriõhtu ERMis

 • 2017. a sügisel kuulus Tartu Waldorf Teatri lavastus "Pildid näituselt" teatrifestival DRAAMA 2017 põhiprogrammi.

 • 2018. a kevadel korraldas TWT koos Harrastusteatrite Liiduga kooliteatrite gümnaasiumiastme riigifestivali, mis toimus Tartus Eesti Rahva Muuseumis.

 • 2018. a varasuvel korraldas TWT koos Tartu Uue Teatriga heagetegevusliku teatriõhtu, kus lavastuse "Üks väike tuba" kogu piletitulu läks Tartu Uue Teatri maja ostu toetuseks.

 • 2019. a veebruaris osales TWT gümnaasiumirühm Eesti Vabariigi 101. aastapäeva auks korraldatud kontsert-aktusel Tartus Eesti Rahva Muuseumis, lavastajaks Gerda Kordemets.

TWT õpilased on osalenud erinevates projektides ja filmicastingutel ning saanud rolle nii filmides kui lavastustes: "Taevatrepp" (Filmivabrik, re˛issöör Mart Kivastik, 2023), "Nukitsamees" (Lendteater, lavastajad Katrin Pärn ja Janek Savolainen, 2022), "Tõde ja õigus" (Allfilm, re˛issöör Tanel Toom, 2019), "Ööpiltnikud" (ERM Teater, lavastaja Gerda Kordemets, 2019), "Kadunud Jõmmu" (Teatribuss, lavastaja Marko Mäesaar, 2017)


Tunnustus

Alates 2015. aastast on Tartu Waldorf Teater osalenud nii Tartu linna kui vabariiklikel kooliteatrite festivalidel ning pälvinud tunnustust nii ˛üriidelt kui publikult.

 • 2015 Kooliteatrite algastme riigifestival laureaat ("Kuidas kasutada raamatut?")
 • 2015 Kooliteatrite põhikooliastme riigifestival laureaat ("Tuhkatriinu")
 • 2016 Kooliteatrite gümnaasiumiastme riigifestival Grand Prix ("Ülikond")
 • 2016 Kooliteatrite põhikooliastme riigifestival laureaat ("Ilus elu")
 • 2017 Saaremaa Miniteatripäevad Grand Prix, publikupreemia ("Pildid näituselt")
 • 2017 Kooliteatrite gümnaasiumiastme riigifestival Grand Prix ("Pildid näituselt")
 • 2017 Tartu Kultuurikandja harrastuslik kooslus: Tartu Waldorf Teater
 • 2018 Kooliteatrite gümnaasiumiastme riigifestival Grand Prix ("Üks väike tuba")
 • 2019 Kooliteatrite gümnaasiumiastme riigifestival laureaat ("Mis teed?")
 • 2019 Kooliteatrite põhikooliastme riigifestival laureaat ("Kandlane")
 • 2022 Tartu kooliteatrite festivali laureaat ("The Ghosts at the Castle")
 • 2023 Kooliteatrite põhikooliastme riigifestival laureaat ("Kes selle parve põha lasi?")