Kooli astujale noolVastuvõtukord X klassi astujale

Trükitav versioon

Vastuvõtuinfo 

Muudetud 08.01.2019


Sisseastumiskatsed 10. klassi toimuvad reedel, 12. aprillil 2019, kell 15

Siseastumiskatsetele tuleb registreerida enne 11. aprilli 2019 SIINkooli büroos, telefoni või e-kirja teel.

Sisseastumiskatsed toimuvad kahes osas: töö kunstiaines (must-valge joonistamine) ja sisseastumistest.

Sisseastumistest on kirjalik ja koosneb viiest valdkonnast: matemaatika, eesti keel, loodusained (geograafia, bioloogia, keemia, füüsika), ühiskonnaõpetus-ajalugu, võõrkeeled, mille eest saavad õpilased á 20 punkti, kokku 100 punkti. Testi tegemisel ei tohi kasutada abimaterjale ja taskuarvutit.

Sisseastumiskatsetele tuleb kandideerijal kaasa võtta pildiga dokument (õpilaspilet, pass või ID-kaart), 9. klassi tunnistuse lihtkoopia või väljatrükk e-koolist ning kirjutus- ja joonestusvahendid.

Sisseastumiskatsete tulemuste põhjal koostatakse kandideerijatest pingerida, mille alusel kutsutakse vestlusele. Vestluse toimumise kuupäev teatatakse kandideerijale e-kirja teel.

Tartu Waldorfgümnaasiumis 2018/2019. õppeaastal avatavasse 10. klassi võetakse vastu kuni 26 õpilast.