Koolielu noolToiduraha / ppemaks

Trkitav versioon

  • Toiduraha 2017/18. õppeaastal

2017/18. õppeaastal tuleb lapsevanematel tasuda koolilõuna eest järgmiselt:

1.-4. klass - 0,5 €
5.-9- klass - 0,9 €
10.-12. klass - 1,28 €
pikapäevarühm - 0,5 €
Kui õpilane vajab eritoitu (taimetoit vm erivajadus), siis lisandub toidukorrale 30 senti.

Kui õpilane puudub, siis toiduraha arvestamisel ei lähe arvesse esimene puudutud päev, mahaarveldus algab teisest päevast.

 

september

20 toidupäeva

oktoober

17 toidupäeva

november

22 toidupäeva

detsember

15 toidupäeva

Koolilõuna eest palume tasuda arve alusel. Arve möödunud kuu kohta saadetakse järgmise kuu alguses.

 

  • Õppemaks 2017/18. õppeaastal

Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi üldkoosoleku (12.06.2017) otsusega on 2017. aasta sügisest TWG õppemaks 855,36 eurot aastas (71,28 eurot kuus, k.a suvekuud).

Iga kuu alguses saadetakse arve jooksva kuu eest e-postiga.

Vastavalt tulumaksuseadusele makstakse lapsevanemale õppemaksuks tasutud summalt tulumaks tagasi (v.a juhul, kui õppemaksu on tasunud ettevõte).

 

Arved palume tasuda ülekandega kooli arvelduskontole Nordea Pangas.

Saaja nimi: Tartu Vaba Waldorfkooli Selts

Saaja konto: EE051700017003584134

Selgitus: Arve number