Kooli astujale noolVastuvõtukord X klassi astujale (enne 2018)

Trükitav versioon

Tartu Waldorfgümnaasiumisse vastuvõtmise kord Gümnaasiumisse astujale

 

1) Õpilasel on soovitav enne Tartu Waldorfgümnaasiumisse õppima asumist tutvuda lähemalt waldorfpedagoogika põhimõtetega.

Valiku waldorfpedagoogikat tutvustavast kirjandusest leiab kooli kodulehelt (Lugemist/Kirjandus). Kooli büroost on võimalik ka osta või tellida waldorfpedagoogikaalast kirjandust.

Külastada tasub lahtiste uste päeva.

Infot koolituste ja loengute kohta saab kooli kodulehelt www.waldorfkool.info, Eesti Vabade Waldorfkoolide- ja lasteaedade Ühenduse kodulehelt waldorf.ee ning kooli büroost.


2) Vastuvõtukatsetele eelregistreerumine

Siseeastujatel tuleb end vastuvõtukatsetele registreerida vähemalt päev enne katsete toimumist.

Eelregistreeruda saab siin, kooli büroos, telefoni või meili teel.


3) Vastuvõtukatsed

Kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kinnitatud koopia 9. kl. tunnistusest.

Vastuvõtukatsed toimuvad kahes osas - kirjalik test + töö kunstiaines ning vestlus:

  • Test sisaldab põhiaineid (eesti keel, võõrkeel, matemaatika, ajalugu, geograafia) ja üldist silmaringi puudutavaid küsimusi

  • Tööks kunstiaines on must-valge joonistamine, kus vaadeldakse õpilase valmisolekut kunstiainetega tegelemiseks

Kirjalikud katsed läbinud õpilased kutsutakse vestlusele.

 

4) Õpilase kooli vastvõtmise kinnitab õpetajate kolleegium.

Vestlusi läbiviinud õpetajad annavad kooli õpetajate kolleegiumis ülevaate uutest õpilaskandidaatidest.

 

5) Esitamiseks vajalikud dokumendid:

 

  • õpilase sünnitunnistuse koopia

  • õpilase tervisekaart (koolist võtta)

  • 9. kl. lõputunnistus (originaal)

  • foto suuruses 3x4 õpilaspileti jaoks

 

6) Lapse kooli tulles sõlmib lapsevanem või hooldaja Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsiga koolilepingu.

Lepingu sõlmimisele kaasa võtta vanema isikuttõendav dokument.

Toimub vanemate vestlus MTÜ Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi esindaja(te)ga, kus  lapse- vanematele tutvustatakse:

  • lapsevanema õigusi, kohustusi ning vastutust kooli ees;

  • Seltsi põhikirja;

  • võimalusi Seltsi astumiseks ning Seltsi töörühmadega liitumiseks